392 programmas pieaugušajiem: apmācības ar 90% atlaidi

14. Jūnijs, 2019

Ikvienam nodarbinātam rīdziniekam vecumā virs 25 gadiem ir iespēja pieteikties kādā no 392 apmācību programmām pieaugušajiem. Apmācības 90% apmērā finansē ES fondi un valsts. Starp programmām atrodamas 32 profesionālās pilnveides, 31 profesionālās tālākizglītības, 313 neformālās izglītības programmas, kā arī 16 profesionālās izglītības programmu apguves daļas jeb moduļi, lai mainītu vai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci. Šāda iespēja tiek piedāvāta Eiropas Savienības fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.


Pieteikties mācībām var līdz 28. jūnijam un to iespējams izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu. Tas nozīmē, ka interesentiem vairs nav jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Informāciju par projektu un pieteikšanos mācībām Rīgā, kā arī par iestādēm, kas galvaspilsētā nodrošina mācības projekta ietvaros, var saņemt pa tālruni 67105579 vai e-pastu: sandra.cirule@riga.lv. Pie konsultanta var vērsties arī gadījumos, ja strādājošajiem nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē.

Projektā piedāvāto mācību iestāžu un programmu sarakstu, tostarp Rīgā pieejamajās mācību programmas, ir iespēja atrast tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Ir iespēja uzrakstīt vairākus pieteikumus, elektroniski aizpildot tiešsaistē pieteikumu uz vairākām programmām un iestādēm, lai nodrošinātos, ka grupa nokomplektēsies un piedāvātie nodarbību laiki derēs. Kad saņemtas atbildes par reģistrāciju mācībām, varēs izvēlēties tikai vienu iestādi, kur apgūt programmu, jo katrs iedzīvotājs projektā var mācīties tikai vienu reizi. Mācības notiks darba dienu vakaros vai brīvdienās, kā arī pa dienu, bet par nodarbību norises laikiem jāinteresējas konkrētajā mācību iestādē.

Rīdziniekiem ir iespēja saņemt arī bezmaksas karjeras konsultanta konsultācijas, kuras palīdzēs izvēlēties mācību jomu. Konsultāciju iespējams saņemt klātienē Rīgas Izglītības un informatīvu metodiskajā centrā, Kaņiera ielā 15 (iepriekš vienojoties par laiku) vai pa tālruni 67105546, kā arī e-pastu: kitija.cipane@riga.lv.

Lielāko daļu, 90%, mācības apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti tiek nodrošināta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Par projektu

Eiropas Savienības fondu projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru. ES fondu projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.