Aicina apmeklēt saktu izstādi „Latvijas dārgumi” Rīgas Centrālajā bibliotēkā

7. Novembris, 2018

No 2018. gada 3. novembra līdz 2019. gada 4. janvārim Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā) apskatāma Normunda Beržinska privātās saktu kolekcijas izstāde „Latvijas dārgumi”.


Par izstādi tās autors Normunds Beržinskis stāsta šādi: “Mēs, vecās baltu rases pēcnācēji, un tai skaitā arī es, šīs kolekcijas savācējs, noformētājs un sakārtotājs, pēc savas sapratnes vēlējos šādā veidā parādīt, mūsu senatnes liecību izcelšanu godā. Caur šīm Latvju tautas skaistajām rotām - saktām - radīt varenu un mūžam jaunu iedvesmas avotu tautiešiem. Cienīt, krāt un rūpēties par mūsu senču radītajām kultūras vērtībām, lolot tās un lepoties. Jo garīgi bagātāks būs cilvēks, jo lielākas iespējas viņš sevī nes atdzimt un pārdzimt nākotnes cilvēku audzēs. Tautas varenums nav apslēpts ne materiālā, ne ieroču varā, bet vienīgi garīgā spēkā.

Tādā veidā, kad 2013.gada nogalē tika pieņemts likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 7.panta ceturtā daļa ar definīciju, kur viss, kas datējams līdz 17.gs., pieder valstij un to glabā muzeji, izņemot reģistrētos Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā artefaktus, jo izstādē ir arī tādi eksponāti izstādīti, pārgāju uz Latvijas zemē gatavotā rotām - saktām, kolekcionēšanu, kas ir izgatavoti pēc 17.gs., līdz pat 21. gs., sākumam.

Izrādījās, ka šī tēma interesē ļoti daudzus kolekcionārus un Saktas nemaz nav tik viegli, vienkārši un lēti iegūstamas. Reizēm par kādu retāku saktu ir nopietna cīņa starp kolekcionāriem - naudas izteiksmēs. Tas attiecīgi rada lielāku cieņu pret šīm rotām un iedvesmoja mani uz kolekcijas noformēšanu, caur vēsturi un stāstiem, par šo mūsu senču radošo potenciālu, kas ir realizēts, izjusts rotās, parādītu arī mūsu tautiešiem, mūsu zemes iedzīvotājiem, ciemiņiem, ekskursantiem un visiem citiem interesentiem. Tāpēc arī stāsta teksts ir tulkots šobrīd krievu valodā un labai lasāmībai drukātais teksts mūsu valodā. Plānots arī tulkot vācu un angļu valodās.

Tā arī 5 gadu laikā, vēlos rudeņu vakaros, ziemā un agros pavasaros ir izveidojusies šī kolekcija ar rotām, stāstiem un lielu daudzumu plauktā iegūtām, izlasītām labām vecām grāmatām par vēsturi, kultūru, arheoloģiju, etnogrāfiju un visāda cita veida informāciju, kas var un varēja skart šo sadaļu par rotām. Tā kā dažus stendus ar rotām biju izstādījis savā personālā izstādē 2016.gadā, un dzirdēju labas atsauksmes, tad nospriedu izstādīt šo kolekciju ar 50 gab. Stendiem publiskajā telpā apskatei un vērtējumam mūs valsts 100. gadu jubilejā - arī kā dāvanu Latvijai. Izrādās, ka šī tēma ir neaptverama un saktu daudzums ir vienkārši nenosakāms. Latvijā un ne tikai ir vairāki nopietni kolekcionāri, kam pieder pasakainas rotas, ceru, ka ar savu piemēru iedrošināšu arī viņus uz savu kolekciju izstādīšanu publiskajā telpā, jo to apzināt, redzēt un iepazīt ir vienreizēji un neaprakstāmi. Novēlu Jums visiem izbaudīt šo mūsu senču radīto veikumu un lepoties ar viņu varēšanu realizēt savu gara lidojumu, fantāziju šajās rotās - saktās.”

Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā darbdienās 9.00 - 20.00, sestdienās 10.00 - 17.00

Arī informējam, kā 15. novembrī plkst.17.00 Rīgas Centrālā bibliotēka (Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā) aicina uz tikšanos ar kolekcionāru Normundu Beržinski, saktu kolekcijas „Latvijas dārgumi” veidotāju. 

„Izrādās, ka šī tēma ir neaptverama, un saktu daudzums ir vienkārši nenosakāms. Latvijā un ne tikai ir vairāki nopietni kolekcionāri, kam pieder pasakainas rotas, ceru, ka ar savu piemēru iedrošināšu arī viņus uz savu kolekciju izstādīšanu publiskajā telpā, jo to apzināt, redzēt un iepazīt ir vienreizēji un neaprakstāmi. Novēlu Jums visiem izbaudīt šo mūsu senču radīto veikumu un lepoties ar viņu varēšanu realizēt savu gara lidojumu, fantāziju šajās rotās – saktās,” saka Normunds Beržinskis.