Аicina uz diskusiju par “Daugavas stadiona” attīstību

26. Jūnijs, 2019

Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” ir uzsācis vērienīgākās pārmaiņas savā pastāvēšanas vēsturē. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, līdz 2022. gadam Daugavas stadions kļūs par modernāko kultūras un sporta kvartālu Rīgā.


Daugavas stadiona rekonstrukcija notiek vairākās kārtās. Šobrīd īstenotā otrā attīstības kārta paredz ledus halles būvniecību, kuras ietvaros tika izstrādāta kopējā Daugavas stadiona kultūras un sporta kvartāla apbūves attīstības koncepcija. Jau ir izstrādāta ledus halles būvprojekta minimālā sastāvā dokumentācija.

Foto: publicitātes

 Par ledus halles būvprojektu saņemti gandrīz visi nepieciešamie atbildīgo iestāžu saskaņojumi un šobrīd Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā atlicis saskaņot jautājumus par ciršanas atļaujas izsniegšanu daļai no teritorijā augošajiem kokiem, tajā skaitā liepu rindai.

Foto: publicitātes

Izstrādājot ledus halles būvprojektu minimālā sastāvā, eksperti no SIA “LABIE KOKI” veica visu koku novērtējumu, atzīmējot kokus, kas uzskatāmi par vērtīgiem un īpaši vērtīgiem. Būvniecības ietvaros paredzēts saglabāt visus kokus, kuri slēdzienā atzīti par vērtīgiem vai ļoti vērtīgiem. Vienlaikus, lai teritorijā izvietotu visus paredzamos objektus, daļu no kokiem, tajā skaitā liepu rindu, būvniecības ieceres realizēšanas ietvaros saglabāt nav iespējams. Lai kompensētu koku nozāģēšanu, Daugavas stadiona labiekārtošanas un tālākās attīstības plāns paredz jaunu koku - dižstādu stādījumus ar koku apjomu, kas pārsniedz šobrīd Daugavas stadiona teritorijā esošo koku skaitu.

Foto: Riga.lv

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un izskaidrotu būvniecības ieceres ietekmi uz apkārtējo pilsētvidi, kā arī, lai uzklausītu sabiedrības ierosinājumus pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par koku ciršanas saskaņošanu, projekta attīstītāji aicina ikvienu interesentu uz konstruktīvu diskusiju.

 Pasākuma norises vieta un laiks: pirmdiena, 2019. gada 1.jūlijs, plkst. 17:00, Daugavas stadiona konferenču zāle, Augšiela 1, Rīga.