Aicina uz lekcijām par starpkultūru un reliģiskajām atšķirībām

7. Oktobris, 2019

Lai veicinātu Latvijas valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju, kā arī visu interesentu, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, zināšanas par starpkultūru un reliģiju atšķirībām, biedrība “Sadarbības platforma” aicina uz apmācībām “Cilvēces lielākās garīgās tradīcijas un ietekmīgākās reliģijas - ieskats to sākotnē, mijiedarbībā un attīstībā”.


Apmācības notiks trīs dienu garumā - no 11. līdz 13. oktobrim, NVO namā, Rīgā, Ieriķu ielā 43a. Apmācību laiks - no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Latvijā līdzās pastāv dažādas reliģijas, kas pēdējos gados tiek papildinātas ar aizvien jaunām, agrāk nezināmām, kas pie mums nokļūst ar dažādu kultūru cilvēkiem, kuri ieceļo mūsu valstī. Līdz ar jaunu, mūsu valsts vēsturē nebijušu reliģiju ienākšanu, ir nepieciešams skaidrot to tradīcijas.

Sekmējot Latvijas kultūras un izglītības nozares darbinieku, publiskā sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvju informētību par šīm reliģiju, tradīciju un kultūras atšķirībām, kā arī pilnveidotu saskarsmes prasmes un padziļinātas zināšanas sadarbībai ar dažādu kopienu cilvēkiem, apmācībās tiks sniegts plašāks ieskats par senākajām mūsdienu nozīmīgākajām cilvēces garīgajām tradīcijām.

Apmācību vadītājs Valdis Svirskis, filozofs, vieslektors, filozofijas zinātņu maģistrs, filozofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs dažādās mācību iestādēs, iepazīstinās ar tradīcijām, kuru saknes meklējamas vairākās cilvēces tradīcijās – Indoeiropeisko tradīciju sākotnē (senie āriji, vēdas un Eiropa), Semītiskās tradīcijas reliģiju kokā (jūdaismā, sūfismā, kristietībā un islāmā), Tālo Austrumu tradīcijā.

Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot elektronisku anketu. Dalība bez maksas.