Aptauja: rīdzinieki apmierināti ar plašo kultūras pasākumu klāstu un ikdienā aktīvi izmanto sabiedrisko transportu

12. Jūlijs, 2019

Noslēgusies ikgadējā aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības paveiktajiem darbiem un pilsētā notiekošajiem procesiem. Šāda aptauja tiek veikta kopš 2007. gada, līdz ar to ir iespēja gan saturiski analizēt iedzīvotāju viedokli, gan arī redzēt tā izmaiņu dinamiku gadu griezumā. Pētījumā galvenokārt analizēta rīdzinieku attieksme kontekstā ar Rīgas attīstības programmā definētajiem ilgtermiņa mērķiem un līdz 2020. gadam sasniedzamajiem rādītājiem.


Līdzīgi kā iepriekšējos gados, vispozitīvāk no iedzīvotāju puses tiek vērtēti tādi pašvaldības darba aspekti kā kultūras pasākumu pieejamība un to norise Rīgā (88 %), Rīga kā vieta, kur dzīvot un strādāt (86 %), sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība (85 %) un citi.

Lūdzot nosaukt trīs lietas, kas uzlabojušās Rīgā pēdējā gada laikā, 25,6 % respondentu minējuši satiksmes infrastruktūras uzlabošanos (norādot uz remontētajām ielām, gājējiem paredzēto infrastruktūru un sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību), 24,7 % norādījuši, ka tā ir pilsētas labiekārtošana (bērnu laukumu ierīkošana, graustu nojaukšana un māju remonts, iekšpagalmu labiekārtošana un atpūtas vietu iekārtošana), kā trešo lietu 14 % respondentu minējuši vides jautājumu veiksmīgu risināšanu (parki, zaļās zonas, kā arī tīrība un sakoptība pilsētā).

Tāpat 2019. gadā (salīdzinot ar iepriekšējo, 2018. gadā veikto aptauju) paaugstinājies iedzīvotāju pozitīvais vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos bērniem (+ 3 %), personisko (un mājokļa) drošību (+ 2 %), dzeramā ūdens kvalitāti apkaimē (+ 2 %), uzņēmējdarbības aktivitāti apkaimē (+ 2 %), iespējām uzsākt un īstenot uzņēmējdarbību Rīgā (+1 %) un trokšņu līmeni apkaimē (+1 %).

Foto: infografika

Noskaidrojot rīdzinieku ikdienas pārvietošanās paradumus darba dienās, ir secināms, ka galvenais pārvietošanās transporta veids iedzīvotājiem ir pilsētas sabiedriskais transports (53,8 %), taču lielu īpatsvaru ieņem arī privātā vai darba automašīnas lietošana (33,8 %). Savukārt, pētot viedokli par to, vai iedzīvotājiem būtu ērti ikdienā kā sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantot ūdenstransportu (atsevišķos maršrutos Rīgas robežās), 19,2 % norādīja, ka tas būtu ērti. Vislielākā interese jeb 10,2 % gadījumu tika izrādīta par maršrutu „Ķengarags-Centrs”, kamēr 8 % respondenti atzīmēja interesi par maršrutiem Bolderāja/Daugavgrīva-Vecmīlgrāvis un Mežaparks-Jaunciems.

Lai noskaidrotu populārākos Rīgas pašvaldības atjaunotos objektus jāsecina, ka visvairāk rīdzinieku ir izvēlējušies apmeklēt Daugavas promenādi (40,2 %) un Lucavsalas atpūtas parku (38,6 %).

Pilsētas iedzīvotājiem aptaujas ietvaros šogad tika lūgts arī paust viedokli par iespēju piedalīties lemšanas procesos par pilsētvides projektu atjaunošanu vai būvniecību, un lielākā daļa (77 %) to vērtē pozitīvi, ja tiktu sniegta balsošanas iespēja, un vairāk kā puse (59 %) aptaujāto pieļāva iespēju piedalīties šādā aktivitātē.

Foto: infografika

Aptaujas ietvaros analizēti kopumā 38 rādītāji un salīdzināti ar rezultātiem, kādi saskaņā ar Rīgas attīstības programmā noteikto būtu jāsasniedz 2020. gadā. Pēc iedzīvotāju aptaujas datiem trīs rādītāji ir sasnieguši vai jau pārsnieguši savas 2020. gadā plānotās vērtības, 35 rādītāji vēl nav sasniegti.

Rādītāji, kas ir sasnieguši vai pārsnieguši plānoto ir: iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamību (plānotā vērtība 85 % 2019. gadā jau ir sasniegta), vērtējums par iespējām bērniem iesaistīties pulciņos, kolektīvos (plānotā vērtība 75 %, 2019. gadā tā ir jau 77 %), iedzīvotāju apmierinātība ar personisko (mājokļa) drošību Rīgā (plānotā vērtība bija 75 %, bet 2019. gadā tā sasniedz 79 %).

Rīgas iedzīvotāju aptauju organizēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Tā norisinājās 2019. gada aprīlī. Aptauju, kurā tika aptaujāts 2171 respondents, veica pētījumu centrs SIA „SKDS”.

Aptaujas rezultātus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izmantos 2018. gada pārskata par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmas līdz 2020. gadam ieviešanu izstrādē.

Ar aptaujas pilno versiju iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājaslapā: www.sus.lv sadaļā „Pētījumi”.