Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi: no jaunā gada pieaudzis pabalstu apmērs

9. Janvāris, 2018

No 2018. gada 1. janvāra paaugstināts valsts un pašvaldības piedāvāto pabalstu apmērs audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem.


Valsts pabalsti

Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem - 258 eiro (līdz šim - attiecīgi 95 un 114 eiro).

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu - 274 eiro (līdz šim - 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, - atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā - 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.

Foto: publicitātes

Rīgas pašvaldības pabalsti

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

Pabalsta apmērs mēnesī katram bērnam 322.50 EUR (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas).

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā ir 163.63 EUR. Audžuvecāki vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā,  110. kabinetā.

Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību ir ģimenēm vai personai, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, dzīvo un deklarējušas dzīvesvietu Rīgā un ģimenes aprūpē atrodas ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, un ģimenē kopā nav vairāk par sešiem  nepilngadīgiem bērniem.

Pašvaldības atlīdzību - 213.43 EUR mēnesī piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests ģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Vēl viens jaunievedums:

No 2018. gada 1. jūlija:

Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaiņiem, smagā vardarbībā cietušajiem bērniem - jebkurā diennakts laikā) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

Par Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Tiesības saņemt pabalstus Rīgā ir ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas  lēmumu ir ievietots bērns.

Sīkāk par to, kas var kļūt par audžuģimeni, adoptētāju vai aizbildni, kā arī par citām ārpusģimenes bērna aprūpes iespējām, lasiet mūsu materiālos.

Informācijai

Rīgas Sociālais dienests
Baznīcas ielā 19/23, 110.kab. (67105044

 • informē, izglīto un konsultē;
 • noslēdz līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;
 • veic atlīdzības un pabalstu izmaksu;
 • pieņem lēmumu par pabalsta un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu;
 • veic sociālo darbu ar bērna bioloģisko ģimeni un sniedz atbalsta funkciju audžuģimenei.

Rīgas bāriņtiesa

Kalēju ielā 78(67037745;67105295; 67037717; 67037720; 28304418; 26351666; 67105431; 67105432; 67037136; 25729270

 • informē un konsultē;
 • pieņem lēmumu par bērna ievietošanu un izņemšanu no audžuģimenes;
 • sniedz informāciju audžuģimenei par tiesībām un pienākumiem.

Plašāku informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā, Jūs varat iegūt:

 • ZVANOT PA
  Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 (P,0,T,C - 9.00 - 17.00; Pk. 9.00 - 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte;
  Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 (darba dienās darba laikā )
 • APMEKLĒJOT
  Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapu: www.ld.riga.lv

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 32 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.

Vēlos palīdzēt bērnam no bērnu nama. Ko darīt?

Bērna adopcija: viss, kas jāzina