Austrumu maģistrāle: tiks izbūvēts trūkstošais ceļa posms no tirdzniecības centra “Domina” līdz Vietalvas ielai

13. Februāris, 2018

Austrumu maģistrāle, kuras mērķis ir atbrīvot pilsētas centru no kravas transporta, stiepjas no Dienvidu tilta kompleksa līdz Piedrujas ielai vienā pilsētas galā un ar Meža prospekta satiksmes pārvadu savienojas ar Viestura prospektu otrā. Taču apvedceļš nefunkcionē pilnīgi, jo iztrūkst viens tā posms. Tieši to plāno izbūvēt tuvākajos divos gados. Būvdarbu plānots realizēt līdz 2020.gadam.


Tuvākos divus gados tiks izbūvēts iztrūkstošais  Austrumu maģistrāles posms no Ieriķu ielas (pie tirdzniecības centra “Domina”) līdz Vietalvas ielai, savienojot Piedrujas ielu ar Gustava Zemgala gatvi.

Austrumu maģistrāles mērķis ir veidot pilsētas loku, kas nodrošina  pilsētas  satiksmi,  savienojot  priekšpilsētu  un  perifērijas apkaimes  savā  starpā  un  samazinot  tranzītu  caur  pilsētas  kodolu. Austrumu maģistrāle stiepjas no Dienvidu tilta kompleksa līdz Viestura prospektam. Taču pilsētas loks šobrīd nevar pilnvērtīgi funkcionēt, ņemot vērā, ka iztrūkst viens tā posms. Šobrīd norisinās iztrūkstošā posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvprojekta izstrāde un būvdarbu plānots realizēt līdz 2020.gadam.

Projekta risinājumi paredz  Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai virzīt pa Piedrujas un Braslas ielām. Pamattrasei ir paredzēts šķērsprofils ar 4 braukšanas joslām. Lai maģistrāle būtiski nekavētu pārējo pilsētas satiksmi, ir paredzēts satiksmes pārvads pār Ieriķu un Dzelzavas ielām. Projektējamā maģistrāles trases posmā ir paredzēts viens luksofora objekts, savukārt pārējie šķērsojumi ir veidoti divos līmeņos. Lai organizētu pieslēgumus no esošā ielu tīkla, ir paredzēt vēl viens jauns luksofora objekts Augusta Deglava ielā, nobraukšanai un uzbraukšanai no maģistrāles. Tāpat tiek plānots nodrošināt apkārtējai videi draudzīgu un pilsētas transportam ērtu sistēmu, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un pilsētas attīstības nosacījumus vietējā, starppilsētu un starptautiskā līmenī, kā arī panākt to, lai satiksmes intensitāte un maģistrāles noslogotība atbilstu ES normatīviem.

Foto: publicitātes

Kā maģistrāle izskatās pašlaik?

Pašlaik plānotajā maģistrāles trasē atrodas Braslas, Vestienas un Piedrujas ielas. Šo ielu tehniskais stāvoklis un parametri nevar nodrošināt plānoto satiksmes plūsmu uzņemšanu, kā arī ērtu un drošu satiksmes norisi.  Pārbūvēts tiks trases posms aptuveni 2800 m garumā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai. Maģistrāle tiks virzīta arī pa vietu, kur šobrīd nav izbūvēta iela – Gustava Zemgala gatves turpinājums starp Dzlezavas un Braslas ielu. 

Vairāki satiksmes un gājēju pārvadi

Projektējot šo Austrumu maģistrāli posmu viens no uzdevumiem bija pēc iespējas mazāk kavēt transzītsatiksmi, tai pat laikā nodrošinot ērtu piekļūšanau apkārtnes iedzīvotājiem un ērtu pārvietošanos gājējiem.  Tādēļ tika izvēlēts risinājums pēc iespējas neparedzēt luksofora objetkus, un vietējās satiksmes un gājēju kustības nodrošināšanai paredzēt divlīmeņu šķērsojumus.  Projektētajā trasē ir paredzēts tikai viens luksoforu objekts – uz maģistrāles krustojuma ar Augusta Deglava ielu. Pārējie krustojumi gājēju šķērsojumu vajadzībām organizēti divos līmeņos. Tādi būs krustojumi ar Madonas un Vestienas ielām un gājēju pārvads pie Kalsnavas un Vējavas ielas.

Papildu joslas manevriem

Projektā paredzētas 4 braukšanas joslas pamattrasei un papildus joslas manevriem (ieskriešanās, nogriešanās, bremzēšana) un vietējai satiksmei. . Projektētajam satiksmes pārvadam pār Ieriķu un Dzelzavas ielām, kas paredzēts tranzītsatiksmes virzīšanai pa Gustava Zemgala gatvi, ir paredzēta viena braukšanas josla katrā virzienā, savukārt pārējā satiksmes tie novirzīta uz vietējo ielu tīklu.

Ietves tiks nodrošinātas Austrumu maģistrāles abās puses.  Savukārt no vienas puses ietve būs platāka, lai to varētu izmantot arī velosipēdisti.

Projekta risinājumi arī paredz, ka jaunizbūvēto trasi kursēs sabiedriskais transports, tādēļ tiek paredzēti brauktuves paplašinājumi pieturvietu izveidei.

Kad noritēs būvdarbi?

Pašlaik norit projektēšanas darbi, ko plānots pabeigt šī gada vasarā. Pēc projekta saskaņošanas tiks uzsākta iepirkuma procedūra par būvdarbiem. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2018.gada otrajā pusē.

Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai būvniecību plānots pabeigt divu gadu laikā.

Galvenie fakti:

  • Projektētā Austrumu maģistrāles posma kopgarums - 2800m;
  • Austrumu maģistrāles pamattrasei paredzēts šķērsprofils ar 4 braukšanas joslām un vietējām satiksmes joslām pa vienai katrā pusē;
  • Paredzētais atļautais braukšanas ātrums pamattrasē 70 km/h;

Tehniskie risinājumi:

  1. Vienots satiksmes pārvads pār leriķu ielu un Dzelzavas ielu. Pārvada garums -450m.
  2. Vienots gājēju un transporta šķērsojums divos līmeņos ceļu mezglā ar Madonas ielu.
  3. Austrumu maģistrāles šķērsošanas iespēja gājējiem un velosipēdistiem divos līmeņos Kalsnavas un Vējavas ielu pieslēguma vietā.
  4. Austrumu maģistrāles un Augusta Deglava ielas savienojums. Augusta Deglava ielas un savienojuma šķērsošana gājējiem un velosipēdistiem nodrošināta divos līmeņos.
  5. Regulējami ceļu mezgli pamattrasē paredzēti tikai Austrumu maģistrāles un Augusta Deglava ielas savstarpējos pieslēgumos, pārējie šķērsojumi tiek nodrošināti divos līmeņos, nodrošinot              nepārtrauktu transporta              kustību pamattrasē.
  6. Vienots gājēju un transporta šķērsojums divos līmeņos ceļu mezglā ar Vietalvas ielu.

Finansējums:

Aptuveni 55 miljoni eiro, ieskaitot līdzfinansējumu no ES struktūrfondiem.