"Capoeira" un maoru tautas dejas - veids, kā darboties ar sarežģītiem pusaudžiem

5. Decembris, 2018

Latvijas Republikas proklamēšanas svētku nedēļā no 12. līdz 16. novembrim Rīgas sociālā dienesta Kopienas centra “Ābeļzieds” klientu apkalpošanas speciāliste darbā ar bērniem Zane Akmene piedalījās mācību kursā “Tool Fair XIII - #PowerUp!” Horvātijas piejūras pilsētā Splitā. Viņa dalās saviem iespaidiem par Centrāleiropas dienvidos redzēto.


Ābeļzieds ir īpaša vieta darbam ar pusaudžiem ārpus telpām

Tikai pirms diviem gadiem Rīgas Sociālajā dienestā, apvienojot Dienas centru pilngadīgām personām “Ābeļzieds” un Dienas centru bērniem un jauniešiem “Skudrupūznis”, Dzirciema apkaimē, Dzirciema ielā 24 tika izveidots pirmais Kopienas centrs Rīgā “Ābeļzieds”. Ar vīziju par apkaimes iedzīvotāju informēšanu un iesaisti apkaimes un visas pašvaldības procesos, darbam ar bērniem un jauniešiem tika aicināts speciālists, kas varētu darboties blakus esošajā Dzirciema pagalma sporta laukumā un tuvākajā rajonā.

Tā kā Zane ir pirmā un vienīgā šāda veida darbiniece Rīgā, viņa ļoti novērtēja iespēju piedalīties starptautiskajā “Tool Fair XIII ”, kur jaunatnes darbinieki apmainās ar pieredzēm darbā ar jauniešiem dažādās Eiropas valstīs.

Šī gada, kopumā trīspadsmitā, “Tool Fair” tēma bija jauniešu potenciāla realizēšana, motivējot jauniešus veidot savu kopienu iekļaujošu un daudzveidīgu, kas arī saskan ar Kopienas centra vīziju par aktīviem jauniešiem savā kopienā.

Dažādu Eiropas valstu konteksti būtiski atšķiras

 “Kamēr mēs visi mēģinām veidot iekļaujošāku sabiedrību, dažās valstīs tas nozīmē aktualizēt sieviešu vienlīdzības jautājumus, citās – rūpēties par bēgļiem, vēl kādam tas nozīmē lietot dzimumneitrālu valodu, bet citiem - cīnīties par bērniem uz ielas”, stāsta Zane.

“Tool Fair XIII - #PowerUp!” piedalījās vairāk kā 90 jaunatnes darbinieku no visas Eiropas un sadarbības partneri no citām valstīm. Katrs dalībnieks savu mācību kursa programmu varēja veidot pats, izvēloties no gandrīz divdesmit darbnīcām, bet īsu iespaidu par visām metodēm varēja gūt “metožu tirdziņā”, kur vienā no vakariem visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties ar savām darba metodēm.

Darba metodes un jautājumi, kas ar tām tiek risināti, ir ļoti dažādi. Vieni pielāgo jau esošas spēles, citi veido spēles pilnīgi no jauna. Vieni izmanto galda spēles, citi - teātri un sportu, vēl citi – modernās tehnoloģijas. Mērķis visiem ir viens – rosināt jauniešos pārdomas par kopienai svarīgiem jautājumiem, palīdzēt izteikt savu viedokli un iedrošināt aktīvi iesaistīties sabiedrības procesā.

Foto: Kopienas centrs “Ābeļzieds”

Kā pusaudži var atbrīvoties no stresa dejojot

Tā kā Zanes darba specifika ir darbs ārpus Kopienas centra telpām, tika izvēlētas darbnīcas, kas saistītas ar sporta, teātra un moderno tehnoloģiju lietošanu. Zane iepazinās ar brazīliešu cīņas dejas “Capoeira” izmantošanu Horvātijā darbā ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska vides, maoru tautas tradicionālo stājas deju “Haku” kā veidu, kā bērni un jaunieši var mācīties tikt galā ar stresu, Līdzdalības teātri, kas aicina dalībniekiem dalīties ar saviem stāstiem, kā arī citām aktuālajām metodēm, kas tiek izmantotas darbā ar bērniem un jauniešiem Eiropā un aiz tās robežām.

“Es plānoju ar Kopienas centra bērniem drīzumā izmēģināt aktivitāti, ko iemācījos vienā no darbnīcām, par internetu un tā lietošanu. Tas ir viegls un interesants veids, kā ar bērniem sākt runāt par datora un interneta lietošanu,” kā pirmo ieguvumu nosauc Zane. “Āra aktivitātēs gribu pamēģināt ieviest dažus “Capoeira” elementus. Redzēs, kā bērni to uzņems.”

“Padarīt pasauli labāku!”

Dažādi Eiropas projekti, notikumi un aktivitātes ir laba iespēja jaunatnes darbiniekiem paplašināt savu redzesloku, iedvesmoties no citām pieredzēm un saņemt atbalstu no tiem, kuriem iet līdzīgi, un tā ir laba iespēja jauniešiem izrauties no ierastās vides, iedvesmoties, piepildīt savus sapņus un mācīties veidot pasauli labāku.

Mācības “Tool Fair XIII - #PowerUp!” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo pielietojumu.

Kas ir “Ābeļzieds”?

Kopienas centra “Ābeļzieds” uzdevums ir darba dienās dienas laikā nodrošināt iespēju Rīgas pašvaldības pilngadīgām personām un jauniešiem saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

  1. Sniegt atbalsta pakalpojumus centra apmeklētājiem - sociālā darbinieka un dažādu speciālistu konsultācijas (individuālas konsultācijas, atbalsta/ pašpalīdzības grupas)
  2. Vadīt individuālās un grupu nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/ attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā ) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām.
  3. Nodrošināt informatīvi - izglītojošos pasākumus (lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.)

Tuvākie pasākumi:

Adrese:Dzirciema iela 24, Rīga, LV - 1007, informatīvais tālrunis 67012446.