Centrālajā bibliotēkā noritēs Ivetas Veisbergas dzejoļu krājuma prezentācija

30. Oktobris, 2019

Sestdien, 9.novembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā) notiks Ivetas Veisbergas dzejoļu krājuma ”Dzīve kā brīnums” atvēršanas svētki.


Iveta Veisberga pēc profesijas ir pirmsskolas izglītības skolotāja, taču jau kādu laiku šajā jomā nestrādā. Šobrīd viņas pamatnodarbošanās ir biškopība.

Iveta sevi par dzejnieci neuzskata, sakot, ka dzejas rakstīšanai pievērsusies pavisam nesen, pateicoties nejaušībai.

Dzejas krājuma “Dzīve kā brīnums”  izdevējs ir izdevniecība “Domu pērles”. Grāmatu pēc sava formāta var saukt par nelielu. Daži no tās dzejoļiem iepriekš publicēti dzejas kopkrājumā “Bez tevis” (izdevniecība “Domu pērles”). Tēmas, kurām autore  pievērsusies, ir ļoti dažādas, bet lielāko daļu dzejas apvieno domas par cilvēka iekšējās pasaules pārdzīvojumiem, tā atkarību no likteņa pavērsieniem un Dieva, kā augstākā spēka nozīmi dzīvē.

Vislabāk dzejas krājumu “Dzīve kā brīnums” raksturo tas, kā autore dzejoļus bija iedalījusi, tos rakstot-jaukie un dabas, skumjie, dusmīgie, jautrie un ģimenes dzejoļi.

Kontaktinformācija bibliotēkā: 67181018