Dace Vlasova no RCB ieguvusi Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada bibliotekāra 2019 titulu

5. Maijs

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova ir ieguvusi Latvijas Bibliotēku biedrības (LBB) balvu - Gada bibliotekārs 2019. Tādu lēmumu šā gada aprīlī pieņēma LBB komisija.


D. Vlasovas lielākais veikums 2019. gadā ir ap 40 skolu bibliotēku krājumu inventarizācijas veikšana, izmantojot Bibliotēku informācijas sistēmu „Alise”. Tā nebija tikai inventarizācijas pārraudzība. D. Vlasova brauca uz šīm skolām, kā arī strādāja attālināti. Ar sistēmas administratores morālu atbalstu un praktisku palīdzību bibliotēkas salīdzinoši īsā laikā tika sagatavotas automatizēto inventarizāciju veikšanai. No 2019. gadā notikušajām 79 inventarizācijām 39 tika veiktas automatizēti. Viņa sagatavoja skolu bibliotēku krājumus inventarizācijai, strādāja ar elektronisko katalogu, ievadot datus un tos rekataloģizējot, kā arī pievienojot jaunus lietotājus, un veica daudzus citus darbus, kas bija priekšnoteikums mūsdienīgai uzskaites sistēmai. Veiksmīgas skolu bibliotēku inventarizācijas ir galvenokārt D. Vlasovas nopelns.

RCB darbinieki uzsver, ka Dace nekad nevienam nav atteikusi palīdzību, arī pēc darba laika, brīvdienās un svētkos ir viņus uzklausījusi, no viņas staro pozitīva attieksme un optimisms.

LBB Gada balva LBB Gada bibliotekārs katru gadu tiek pasniegta ar mērķi izcelt un godināt bibliotekāru darbu.

Foto: