Dzīvoju RNP daudzdzīvokļu mājā. Kā sarīkot talku ar kaimiņiem?

12. Aprīlis, 2019

Rīgā norit spodrības mēnesis - pilsētas dienesti kopj kokus un krūmus, no ielām un ietvēm notīra liekās smiltis, puķu dobēs parādās pirmie ziedi. 27. aprīlī, Lielās Talkas dienā, daudzi iedzīvotāji pievienosies uzkopšanas darbiem un ņems rokās grābekļus un slotas. Kā rīkoties, ja vēlaties sakārtot teritoriju pie savas mājas? Iesaka "Rīgas namu pārvaldnieka" speciālisti.


Šogad RNP darbinieki, sākot no 27. aprīļa plkst. 10.00 rītā, talkos divos objektos Viestura prospektā (kvartāls pie Nr.83 mājas ) un Nautrēnu ielā (Biķernieku un Nautrēnu ielu krustojumā), jo šo kvartālu dzīvojamās mājas nākamo divu gadu laikā tiks atjaunotas, nodrošinot augstākus dzīves kvalitātes standartus šo māju iedzīvotājiem, kā arī sakoptāku vidi.

Māju iedzīvotāji, kuru apkārtnē ir informēti par dalības iespējām. Pārējie aicināti iespēju robežās būt atsaucīgiem un iesaistīties savas piemājas sakopšanas darbos. 

Daudzdzīvokļu māju biedrības un aktīvisti aicināti pieteikt savus talkošanas punktus talkas.lv vietnē, kuru koordinators sazināsies ar interesentiem un pārrunās organizatoriskās nianses.  Sīkāk par to, kā to izdarīt, pastāstīts rakstā zemāk.

Lielā Talka: kā tajā piedalīties?

Ja iedzīvotāji vēlas stādīt kokus vai krūmus pie savas daudzdzīvokļu mājas, viņiem jāievēro Rīgas domes saistošie noteikumi nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka, ka publiskās ārtelpas apstādījumus veido un rekonstruē tikai un vienīgi saskaņa ar Būvvaldē akceptētu projektu. Ja projekta nav, jāziņo Būvinspekcijai. Teritorijās ar esošiem apstādījumiem atsevišķu koku un krūmu stādīšanu publiskajā ārtelpā saskaņo ar Būvvaldi.

Šeit lasiet par to, kā pareizi iestādīt koku un kā izveidot puķu dobi pie savas mājas.

Jebkura veida teritorijas sakopšanas darbu jautājumā – jāvēršas pie sava namu pārvaldnieka, kurš tālāk organizēs lielgabarīta atkritumu konteineru nodrošināšanu, atkritumu maisu savākšanu, sētnieku un uzkopšanas vienību dalību utt.

RNP klientiem lūgums zvanīt uz RNP informatīvo tālruni 8900 vai pieteikties rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv