Finansējums remontam 50% apmērā: cik māju interesējušās par Rīgas domes atbalsta programmu?

2. Maijs, 2018

2018.gada 23.aprīlī Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) rīkoja informatīvu pasākumu sertificētiem speciālistiem ēku energoefektivitātes jomā. Pasākums notika apaļā galda diskusijas veidā par pieredzi un turpinājumu Rīgas pašvaldības atbalsta instrumentu izmantošanā, izstrādājot ēku energosertifikātus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditu izpildes gaitā Rīgā. Pasākumā tika informēts arī par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās un dzīvojamo māju atjaunošanai. 


Kamēr speciālisti dalījās ar saviem viedokļiem, Riga.lv nolēma no REA speciālistiem noskaidrot, kā uz priekšu virzās Rīgas domes daudzdzīvokļu māju finanšu atbalsta programma, kuras mērķis ir uzlabot galvaspilsētas dzīvojamā fonda stāvokli.

Atgādinām, ka jau vairāk kā divus mēnešus daudzdzīvokļu mājas var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no kopējām tāmes izmaksām remontdarbu un renovāciju veikšanai savā mājā (sīkāk lasiet šeit). Igors Puntuss, Rīgas enerģētikas aģentūras direktora vietnieks, pastāstīja, kā šis process virzās uz priekšu.

Foto: Riga.lv

Vai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par atbalsta programmu interesējas aktīvi?

Konsultācijas rīdzinieki apmeklē ļoti aktīvi, tāpat aktīvi tiek uzdoti interesējošie jautājumi pa tālruni. Mēs jau esam konsultējuši vairākus simtus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus par iespējām saņemt Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu renovācijas un energoaudita veikšanai. Bet pagaidām ir iesniegti un izskatīti tikai četri pieteikumi. Atteikumu nav bijis, ir konstatētas kļūdas, kas pieteikuma iesniedzējiem ir jālabo. Viņiem tiek dots laiks noteiktā termiņā izlabot kļūdas un iesniegt pieteikumu no jauna. Nākamajā komisijā plānots iesniegt vēl 4-5 māju pieteikumus.

Ar kādām problēmām mājas, kas plāno renovāciju un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus,  visbiežāk pievēršas projektam?

Atzīmēšu, ka pretendēt uz finansējumu var tikai to māju iedzīvotāji, kuri plāno renovāciju vai kuru mājas (vai to elementi) ir avārijas stāvoklī vai stāvoklī, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Tāpēc lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju interesējas par liftu remonta iespējām. Tāpēc ka liftu un lifta šahtu avārijas stāvoklis daudzās pagājušajā gadsimtā celtajās Rīgas augstceltnēs ir reāla problēma. No tiem, kuri jau ir iesnieguši pieteikumus, viena māja atrodas Pārdaugavā un tai ir problēmas ar pamatiem, bojājumu dēļ māja daļēji nosēžas. Māja ir avārijas stāvoklī – to apliecina tehniskā apsekošana. Līdzīgā situācijā ir māja uz Blaumaņa ielas, kas sastāv no diviem korpusiem. Arī šīs mājas iedzīvotāji interesējas par pamatu atjaunošanu, jo to avārijas stāvokļa dēļ pastāv mājas sabrukšanas risks. Mājai jau ir veicamo remontdarbu projekts.

Daudzas mājas interesējas par fasādes remontu, starpstāvu siju atjaunošanu un balkonu renovāciju.

Foto: Riga.lv

Vai interesējas arī par iekšdarbiem?

Jā. Piemēram, par stāvvadiem – pēc normatīvajiem aktiem tie jāmaina ik pēc 30 gadiem. Bet mums ir mājas, kurās stāvvadi nav mainīti 50-70 gadus. Un daudzas mājas interesējas par šo iespēju, jo sistēmu ekspluatācijas laiks ir beidzies.

Ja šodien tiktu iesniegts pieteikums, kad reāli varētu tikt veikti remontdarbi mājā, kas norādīta pieteikumā?

Komisijai ir nepieciešamas 30 dienas, lai pieņemtu lēmumu. Un, ja ir noslēgts līgums un atrasts nepieciešamais finansējums (atlikušie 50%), atrasta firma, kas veiks darbus, tad pašus darbus var sākt kaut rīt. Naudu no pašvaldības māja saņems tad, kad remontdarbi būs noslēgušies un enerģētikas speciālists būs devies uz objektu, lai apliecinātu, ka viss ir padarīts. Ja darbu veikšanai nepieciešams projekts, tad darbi jāpieņem būvvaldei.

Foto: Riga.lv

Daudzas mājas izvēlas neveikt remontus, jo summa uz tāmes šķiet nesamērīgi liela. Vai darbus iespējams veikt vairākās daļās?

Mums ir māja, kas tāmi sadalīja septiņu veidu darbos. Tas ir, pieņemsim, viņu tāmē ir 20 000 eiro. Mājas iedzīvotāji to sadalīja septiņās daļās, iesniedza septiņus pieteikumus, tiks noslēgti septiņi dažādi līgumi. Tas ir, māja tiks remontēta vairākos etapos, tādējādi līdzekļus (uzkrājumu vai kredītu) tērēs pakāpeniski un līdzfinansējumu no Rīgas domes saņems septiņas reizes. Tāpēc uzdrīkstieties, nauda remontdarbiem un renovācijai vēl ir pieejama pilnā apjomā. Bet summa, kas projektam piešķirta šogad, nav maza – 0,5 miljoni eiro.

Starp citu, REA periodiski rīko apaļā galda diskusijas ar speciālistiem, lai ieviestu labojumus spēkā stājušajos Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 19 (Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā) un lai padarītu finansējuma saņemšanas nosacījumus pieejamākus, kā arī lai atvieglotu darbu speciālistiem, kuri sniedz pakalpojumus daudzdzīvokļu mājām, sastādot tehnisko dokumentāciju, veicot tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, utt. 

Izremontē savu māju par puscenu! Ir uzsākta Rīgas domes atbalsta programma