Imantas un citu apkaimju iedzīvotāji neatbalsta koku nociršanu Dumbrāja ielā 29

15. Novembris, 2019

No Imantas un citu apkaimju iedzīvotājiem publiskās apspriešanas laikā ir saņemti 563 viedokļi par koku iespējamo nociršanu Dumbrāja ielā 29, lai šeit uzceltu jaunu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku. Koku ciršana nav atbalstīta 160 anketās, kas saņemtās no tiešā tuvumā dzīvojošajiem, un 379 anketās, kurās savu viedokli pauduši tālāku apkaimju iedzīvotāji.


Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai bija iesniegts lūgums atļaut nocirst divas kļavas, 25 bērzus, vienu ozolu, trīs priedes un vienu liepu, gandrīz visu koku celma caurmērs ir lielāks par 20 cm. Komisija šā gada 17. aprīlī, izskatot šo jautājumu, nolēma, ka jārīko publiskā apspriešana, kura norisinājās no 21. maija līdz 17. jūnijam.

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija otrdien, 19. novembrī, plkst. 11.00 Rīgas domē (Rātslaukums 1) 508. kabinetā sanāks uz kārtējo sēdi, kuras darba kārtībā būs iekļauts arī jautājums par Dumbrāja ielas 29 iespējamo apbūvi.