Izsludina jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursu

28. Augusts, 2019

Konkursu izsludina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Savus pieteikumus aicinātas iesniegt gan Rīgā darbojošās jaunatnes organizācijas, gan biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni saskaņā ar Jaunatnes likuma 2.1 pantā noteiktajiem pamatuzdevumiem (turpmāk – Pretendents).


Konkursa projektus var īstenot no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 15. maijam, realizējot šādas aktivitātes:

  • iekšējās apmācības Pretendenta biedriem un brīvprātīgajiem;
  • Pretendenta turpmākās darbības stratēģiskās plānošanas domnīcu organizēšana;
  • publicitātes materiālu par Pretendentu sagatavošana un izplatīšana;
  • Pretendenta uzturētās darba ar jaunatni infrastruktūras (jauniešu centrs u.c.) darbības nodrošināšana;
  • iepriekš minēto aktivitāšu kombinācija.

Konkurss tiks organizēts divās kārtās:

  • 1.kārta – projektu pieteikumu iesniegšana;
  • 2.kārta – projektu prezentācijas klātienē.

Pieteikumi iesniedzami IKSD Klientu apkalpošanas centrā (Kr.Valdemāra ielā 5, 2.stāvā, ieeja no Kr.Valdemāra ielas) līdz 2019. gada 17. septembrim (plkst. 16.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu laura.kiselova@riga.lv.

Konkursa 2. kārta norisināsies 2. oktobrī plkst. 17.00 Jauniešu centrā “Kaņieris” (Kaņiera ielā 15). Interesentiem būs iespēja vērot projektu prezentācijas klātienē.

Informatīvā sanāksme interesentiem par projektu pieteikumu sagatavošanu plānota 9.septembrī plkst. 16.30 (Kr.Valdemāra ielā 5, Kongresu nama vecajā korpusā), 214.telpā.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Lauras Kiseļovas (e-pasts: laura.kiselova@riga.lv, tālr. 67181500).

Nolikums un saistītie dokumenti atrodami šeit.

Vēršam uzmanību, ka nolikumā veikti vairāki grozījumi!