Izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta dienas organizēšanai

11. Septembris, 2019

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu sporta dienas organizēšanai, lai nodrošinātu bērnudārzu audzēkņiem sporta sacensības, tādējādi sekmējot bērnu fiziskās aktivitātes, radošās izpausmes un līdzdarbošanos vienotā komandā.


Sporta dienas norise jāīsteno jebkurā darba dienā no 2019.gada 7.oktobra līdz 2019.gada 7.novembrim laikā no plkst. 9.00 līdz plkst.12.30.

Konkursu organizē, lai piešķirtu finansējumu nevalstiskām organizācijām, kuras organizē sporta pasākumus un sacensības. Finansējuma saņēmējam ir jānoorganizē sporta pasākums Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem ar dažādām fiziskām aktivitātēm, sacensību elementiem un iespēju sacensties un līdzdarboties komandās.

Tālrunis informācijai +371 67105352

Pieteikumi jāiesniedz papīra formā Departamentā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv līdz 23.septembra plkst. 17.00.

Nolikums

1_ielikums_pieteikums

2_pielikums_budžeta tāme

3_pielikums_līgums

4. pielikums_saturiskā atskaite

5_pielikuma_atskaite