Izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanai Trijādības ielā 7

5. Novembris, 2019

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.09.2019. lēmumu publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola, 3 ošlapu kļavu, 1 bērza, 1 kļavas ciršana Trijādības ielā 7.


Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona SIA “D-431”.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.11.2019. līdz 19.11.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.11.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  • Pirmdienās: 9.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
  • Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Foto:

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Trijādības ielā 7, kontaktpersona Edgars Leimanis, tālr. 29806503.