Izsludina Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu

30. Janvāris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgai nozīmīgu mākslinieciski augstvērtīgu kultūras projektu īstenošanu. Konkursam var pieteikt projektus šādās nozarēs: mūzika, deja, vizuālā māksla, audiovizuālā māksla, grāmatniecība, muzeju darbība, kā arī starpdisciplinārus projektus.


Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 21. februārim RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”, tālrunis uzziņai 67043670, 67043690.