Izsludina Rīgas pilsētas svētku ietvaros organizēto sporta sacensību finansēšanas konkursu

6. Jūnijs, 2019

Konkursa mērķis ir bagātināt Rīgas pilsētas svētku noskaņu ar sportiskām aktivitātēm un piedāvāt iespēju visu vecumu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem aktīvi piedalīties sporta sacensībās, līdzfinansējot to norisi Rīgā.


Sporta sacensību norise jāīsteno Rīgas pilsētas svētku ietvaros, laika posmā no 2019. gada 16.augusta līdz 18.augustam.

Nolikums un saistītie dokumenti

Finansējuma konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 19.jūnija plkst. 14.00.

Pieteikumu noformē valsts valodā, datorsalikumā un iesniedz līdz Paziņojumā norādītajam termiņam vienā no šādiem veidiem:

  1. papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/ caurauklots) un viena neapliecināta, nesastiprināta kopija) Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā;
  2. paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

2019.gada 12.jūnijā ir iespēja pieteikties uz klātienes konsultāciju par pieteikuma aizpildīšanu pie Departamenta Sporta nodaļas galvenās speciālistes Agneses Kārkliņas. Iepriekšēja pietiekšanās konsultācijai, rakstot uz e-pastu: agnese.karklina@riga.lv vai zvanot uz tālr. 67037437.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktēties ar Departamenta Sporta nodaļas galveno speciālisti Agnesi Kārkliņu (tālr. 67037437, e-pasts: agnese.karklina@riga.lv).