Izsludina vasaras nometņu organizēšanas finansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām

25. Marts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu, kura rezultātā tiks piešķirti finanšu līdzekļi vasaras nometņu organizēšanai nevalstiskajām un reliģiskām organizācijām, kas īsteno darbu ar bērniem un jauniešiem.


Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt nevalstisko un reliģisko organizāciju līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot bērnu un jauniešu interesēm atbilstošas vasaras nometnes. Prioritāri tiks atbalstītas atvērtās dienas nometnes. Plānojot nometnes norises laiku, aicinām rēķināties ar iespējamo mācību gada pagarinājumu.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē: www.izglitiba.riga.lv, sadaļā „Finansēšanas konkursi”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, projekti jāiesniedz tikai elektroniski, nosūtot projektus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: iksd.sportjaun@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu „Iesniegums iestādei”. Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 17. aprīļa plkst. 15.00. Klātienē RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā (Kr. Valdemāra ielā ) vai pa pastu projekti netiks pieņemti.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, sazinoties ar RD IKSD Jaunatnes nodaļas galveno speciālisti Katrīnu Sprudzāni pa e-pastu: katrina.sprudzane@riga.lv vai tālruni 67181500.