Izsludināts konkurss par finansiālu atbalstu vieglatlētikas sacensību telpās organizēšanai

9. Janvāris

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludinājis konkursu par finansiālu atbalstu „Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās un Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās organizēšanai”.


Konkurss tiek rīkots, lai nodrošinātu Rīgas atklātā čempionāta vieglatlētikā telpās sarīkošanu un noteiktu labākos vieglatlētus pieaugušo konkurencē, kā arī ir jānodrošina Rīgas atklāto jaunatnes (U18 vecuma grupai) meistarsacīkšu vieglatlētikā telpās sarīkošana un jānosaka labākie vieglatlēti jaunatnes konkurencē

Konkursā piedalās Latvijā atzītās (saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes reģistru) Nacionālā sporta federācijas un to juridiskie biedri, kas ir tiešie sacensību organizatori un vieglatlētikas sacensību organizēšanas pieredze ne mazāk kā vienu gadu.

Čempionātam un meistarsacīkstēm jānotiek sacensībām atbilstošā sporta bāzē Rīgā laika posmā no 2020. gada 31. janvāra līdz 2020. gada 15. martam darba dienās no plkst. 17.00, brīvdienās no plkst.10.00.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat konsultēties pie atbildīgās personas -Gata Ratnieka pa tālruņiem: 67037247, 29419572.

Pieteikumi, atbilstoši nolikuma prasībām, jāiesniedz RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā (Kr. Valdemāra ielā 5) vai organizācijas paraksttiesīgās personas parakstīti jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv līdz 21. janvāra plkst.16.00.

Konkursa nolikums un citi saistītie dokumenti pieejami tīmekļa vietnē: www.sports.riga.lv