Izsludināts publiskās slidotavas atklāšanas ceremonijas finansēšanas konkurss

11. Novembris, 2019

“Rīgas pilsētas publiskās slidotavas atklāšanas svētki” organizēšanai. Konkursu rīko, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas publiskās slidotavas Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (pie Kongresu nama) atklāšanas svētku rīkošanu.


Piedalīties konkursā aicinātas nevalstiskās organizācijas, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un ir tiešie pasākuma organizatori.

Pasākuma norises laiks un vieta - 2019. gada 15. decembris no 11.00 līdz 18.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (pie Kongresu nama), Rīgā.

Pasākuma programmā jāparedz iespēja piedalīties bezmaksas sportiskās un izklaidējošās aktivitātes, kā arī iespēja vērot dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumus, piedalīties radošās, kultūras, izglītojošās un cita veida aktivitātēs. Konkursa rezultātā tiks piešķirts finansējums šo aktivitāšu īstenošanai un pasākuma nodrošināšanai.

Konkursa pieteikumus iesniedz papīra formā – divos eksemplāros (viens oriģināls (cauršūts/caurauklots) un viens neapliecināta, nesastiprināta kopija) latviešu valodā, datorsalikumā, Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, 2. stāvā vai paraksttiesīgās personas parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: iksd.sportjaun@riga.lv.

Pieteikumi jāiesniedz RD IKSD, Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 līdz 2019.gada 25.novembra plkst. 16.00.

Iepazīties ar konkursa nolikumu un saistītiem dokumentiem var šeit.