Kā nomainīt bīstamu bērnu laukumu pret jaunu?

12. Aprīlis, 2017

Šķības un salocījušās šūpoles, betona pamatnes, kas “laužas” ārā no zemes, slidkalniņi ar satrunējušiem koka soliņiem, nolietoti stieņi – bieži vien tā izskatās pamestie bērnu laukumi Rīgas iekšpagalmos. Daudzas no šīm konstrukcijām, kas uzstādītas vēl padomju laikos, tagad atrodas neapmierinošā stāvoklī, jo, gadiem ejot, konstrukcijas ir nolietojušās. Iedzīvotājiem ir iespēja visu izmainīt un padarīt savu rotaļu laukumu mūsdienīgu un drošu. Rīga.lv pastāsta kā.


Vai jūsu pagalmā ir šāds novecojis bērnu laukums un jūsu mājas iedzīvotāji vēlas to demontēt, saremontēt vai pat modernizēt? Pirmkārt, nepieciešams noskaidrot, uz kā zemes tas atrodas. Ja teritorija pieder jūsu daudzdzīvokļu mājas kopīpašniekiem (nevis uz privātas vai pašvaldības zemes), tad var sākt rīkoties.

 Pašvaldības rotaļlaukuma karte 

Sākumā nepieciešams vērsties pie sava nama pārvaldnieka, lai pārbaudītu bērnu laukuma drošību. Tāpat jābūt gataviem, ka pēc šādas pārbaudes daļa konstrukcijas elementi var pazust uz visiem laikiem – salauztas vai ļodzīgas šūpoles, dzelzs konstrukcijas vai pussabrukuši koka namiņi - rotaļu laukuma bīstamās konstrukcijas mājas pārvaldnieks demontē.

Jāsaprot, ka jebkurus darbus mājā vai tās teritorijā nodrošina nama pārvaldnieks. Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. Līdz ar to remontdarbi dzīvojamā mājā un tās piesaistītajā teritorijā var tikt veikti, ja dzīvokļu īpašnieki nodrošina to izpildei nepieciešamo finansējumu. Pārvaldnieks nodrošina dzīvojamo māju uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, bet lēmumu par veicamajiem darbiem, t.sk. teritorijas labiekārtošanu un remontdarbiem, pieņem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ar balsu vairākumu.

Šīs prasības attiecas uz tām mājām, kuras apkalpo uzņēmums “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP). Tāpat bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu/izveidi var pieteikt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Minimālais dzīvokļu īpašnieku balsu skaits, kas nepieciešams, lai veiktu attiecīgos darbus, ir vairāk par pusi – tas ir, 50% +1 balss.
Būtu vēlams, ka visu piesaistīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki piedalītos bērnu rotaļu laukuma izveides/atjaunošanas finansējuma nodrošināšanā, līdz ar to būtu nepieciešams vienoties arī ar blakus esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopībām par bērnu rotaļu laukuma izveides nepieciešamību un finansējumu, jo bērnu rotaļu laukums būtu vieta, kur socializētos arī blakus esošo dzīvojamo māju bērni.

Protams, meklēt firmu piedāvājumus ir ļoti sarežģīti. Tāpēc klientiem tiek piedāvāta iespēja uzstādīt bērnu laukumu vai bērnu laukuma elementus mājas pagalmos ar īpašiem noteikumiem, par kuriem sīkāk iespējams izlasīt šeit.

RNP piedāvā iespēju saviem klientiem uzstādīt bērnu rotaļu laukumus un rotaļu elementus dzīvojamo māju pagalmos. Visas konstrukcijas ir kvalitatīvas un atbilst drošības prasībām, ko nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas, Preču un pakalpojumu drošuma likums, kā arī ir veidotas no videi un bērniem nekaitīgiem materiāliem. Cenas par rotaļu laukuma elementiem un kompleksiem ir sākot no 430,68 EUR līdz 5398,88 EUR. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurā norādītas vēlamās rotaļu laukuma konstrukcijas vai komplekts, RNP veic cenu aptauju un pēc aptaujas rezultātu saņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai iesniedz piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Piedāvājumu cenu salīdzinājums pieejams RNP interneta vietnē.

Lasiet arī: Zināms, kur tiks izveidoti jauni bērnu laukumi