Kā pensionārs vai cilvēks ar invaliditāti var nonākt pansionātā?

19. Decembris, 2018

Dzīvē gadās visādas situācijas un var gadīties tā, ka cienījamā vecumā, smagā fiziskā vai garīgā stāvoklī cilvēks ar savām problēmām paliek viens, vairs nespēj tās atrisināt pats, bet tuvinieki atrodas tālu, ir ļoti aizņemti vai dod priekšroku neērto radinieku aizmirst. Rīga šādiem cilvēkiem ir gatava piedāvāt pajumti, atbalstu un siltu, cilvēcīgu attieksmi ilglaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs (citiem vārdiem sakot, pansionātos). Un pat daļēji (līdz pat 400 eiro mēnesī) finansēt uzturēšanu.


Kādus cilvēkus uzņem pansionātos?

Pensijas vecuma personas un personas ar I un II grupas invaliditāti (ar funkcionāliem traucējumiem (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem)), ja personai nevar tikt nodrošināts nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms dzīvesvietā.

Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk – RSD) sociālais darbinieks izvērtē personas pašaprūpes spējas un pašvaldības iespējas nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā (aprūpi mājās, dienas aprūpes centra, pavadoņa asistenta, drošības pogas pakalpojumus un silto pusdienu piegādi dzīvesvietā).

Ja personai nepieciešamais pakalpojumu apjoms pārsniedz sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā noteikto apjomu, tad RSD piešķir institūcijā nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums).

Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu pakalpojuma cenu, tad starpību līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.

Ja klients izvēlas saņemt pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 eiro mēnesī vispārēja tipa SAC, un ģimenes tipa SAC – ne vairāk kā 640 eiro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Ko cilvēks var saņemt pansionātā, izņemot pajumti?

 • sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un mājokli,
 • personas vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu,
 • pansionātos personas nodrošina ar veļu, personīgās higiēnas piederumiem un ar personas vajadzībām atbilstošiem apaviem un apģērbu,
 • personām nodrošina pirmo palīdzību, reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta) un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi,
 • nodrošina iespēju saturīgi pavadīt laiku,
 • atbilstoši klientu vajadzībām nodrošina tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kādi dokumenti jāiesniedz Rīgas sociālajā dienestā, lai sāktu dzīvot pansionātā?

▪ Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda).

Jāiesniedz:

 • personas iesniegums,
 • personām ar invaliditāti – invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija,
 • personas ienākumus apliecinoši dokumenti, piemēram, par citas valsts pensijas saņemšanu,
 • par ienākumiem no īpašuma izīrēšanas, uzturlīguma kopija, ja tāds ir noslēgts ar trešo
 • personu u.c. ja informācija pašvaldībai nav pieejama datu reģistros,
 • primārās veselības aprūpes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u),
 • psihiatra atzinums, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.

Kur iesniegt dokumentus uzņemšanai institūcijā?

Dokumentus Rīgas sociālā dienesta teritoriālajā centrā var iesniegt pats pensionārs vai cilvēks ar invaliditāti vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

LATGALES RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Avoti” Avotu ielā 31k.2 , 67037695

Teritoriālajā centrā „Krasts” Aiviekstes iela 14, 67037471,

Teritoriālajā centrā “Daugava” Aglonas ielā 35 k1, 67181437

Teritoriālajā centrā „Pļavnieki” Salnas ielā 2, 67037447

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Āgenskalns” Smiļģa ielā 46, 67012271

Teritoriālajā centrā „Dzirciems” Baldones ielā 2, 67012369

Teritoriālajā centrā „Bolderāja” Dolomīta ielā 1, 67037559

Teritoriālajā centrā „Imanta” Imantas 8 līnija1 k-2, 67037892

ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Vidzeme” Vidrižu ielā 1A, 67012126, Brīvības gatvē 266, 67012157 

Teritoriālajā centrā „Purvciems” Ieriķu ielā 2B, 67012127, Pērnavas ielā 1, 67105538

Teritoriālajā centrā „Ziemeļi” Hanzas ielā 7, 67026649

Kuriem pansionātiem ir līgums ar Rīgas domi?

Rīgas dome ir noslēgusi līgumus ar dažādām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm.

 • Rīgas Sociālās aprūpes centrs "Mežciems", Rīga, Malienas ielā 3A, tālr. 67181955
 • Rīgas Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", Rīga, Hipokrāta ielā 6, tālr. 67539453
 • Rīgas Sociālās aprūpes centrs "Stella Maris", Rīga, Birzes ielā 54, tālr. 67012698

Pilns saraksts atrodams Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv/, sadaļā "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām".

Uzmanību!

16.12.2017. stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2012. gada 4. septembra saistošajos noteikumos Nr. 184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtībā”, kas paredz, ka netiks izvērtēti klientu apgādnieku ienākumi, lai noteiktu apgādnieku pienākumu maksāt par klientam nodrošināto SAC pakalpojumu un apgādnieka samaksas daļu segs pašvaldība. Klients var izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kā arī jebkuru citu pansionātu.

Institūcijas personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām atrodas Labklājības ministrijas pakļautībā. Lai pieprasītu šo institūciju pakalpojumus, jāvēršas RSD atbilstoši personas dzīvesvietai. Lēmumu par personas ievietošanu institūcijas pieņem Labklājības ministrija.

Šis materiāls satur pamata informāciju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. Ja nepieciešama konkrētāka informācija, Jums palīdzēs Rīgas Sociālā dienesta darbinieki.

Plašāku informāciju Jūs varat iegūt, apmeklējot Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapu: www.ld.riga.lv, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. Rīgas sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048.