Kā pieprasīt dzīvokļa pabalstu?

9. Oktobris, 2018

Dzīvokļa pabalsts ir Rīgas domes pašvaldības palīdzība, kas tiek piešķirta saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā‘’.


Dzīvokļa pabalstu var saņemt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu samaksai. Pretendēt uz šo pabalstu varat, ja pēc dzīvokļa, gāzes un elektrības rēķinu samaksāšanas jūsu rīcībā ir mazāka summa, nekā jums garantētais minimālais ienākums. Lūdzu, ielāgojiet, ka rēķini par kabeļtelevīziju un internetu pabalsta aprēķinā netiek ņemti vērā.

Tiesības saņemt  dzīvokļa pabalstu  ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 320 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 400 mēnesī  un ja ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un tai ir noslēgts īres vai apsaimniekošanas līgums.

Pieprasot, minēto pabalstu, klients uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un īres vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu.

Pabalstu klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā. 

Svarīgi atcerēties, ka izdevumiem minētajos rēķinos jāatbilst Rīgas Sociālā dienesta izstrādātajiem normatīviem. Tāpēc, lai noteiktu, vai jūs saņemsiet šo atbalstu, ir jāvēršas pie sociālā darba speciālista. Viņš veiks visus vajadzīgos aprēķinus, ņemot vērā šādus apstākļus:

 • vai dzīvoklis pieder jums vai arī jūs to īrējat;
 • kāds ir paredzētais gāzes, ūdens un elektrības patēriņš vienam cilvēkam;
 • apkures veids – centrālapkure vai jāsagādā malka vai ogles;
 • vai jums nepieder vēl kāds papildu īpašums, kā arī vai ir ievēroti pārējie Rīgas domes  saistošo noteikumu  Nr 202. „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" nosacījumi.  

Ja Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt klientam dzīvokļa pabalstu, ikmēneša pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.).

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas domes Labklājības departamentā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālajiem pabalstiem galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv sadaļā Sociālā palīdzība.

Par citiem pabalstu veidiem un kā tos saņemt, vairāk lasiet Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā

 • RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, Baznīcas iela 19/23, 67105048, e-pasts: soc@riga.lv

Latgales rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Avoti" Avotu ielā 31 k - 2, 67037695
 • Teritoriālais centrs „Krasts" Lomonosova ielā 1 k-19, 67037471,
 • Teritoriālais centrs „Pļavnieki" Salnas ielā 2, 67037447
 • Teritoriālais centrs „Daugava" Aglonas ielā 35 k-1, 67181437

Pārdaugavas rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Āgenskalns" Ed. Smiļģa ielā 46, 67012271 Ziepju ielā 13, 67026025
 • Teritoriālais centrs „Dzirciems" Baldones ielā 2, 67012369
 • Teritoriālais centrs „Bolderāja" Dolomīta ielā lA, 67037559
 • Teritoriālais centrs „Imanta" Imantas 8. līnija1 k - 2, 67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Vidzeme" Vidrižu ielā 1A, 67012126 Brīvības gatvē 266, 67012157
 • Teritoriālais centrs „Purvciems" Ieriķu ielā 2B, 67012127 Pērnavas ielā 1, 67105538
 • Teritoriālais centrs „Ziemeļi" Hanzas ielā 7, 67026649