Kā reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā?

27. Aprīlis, 2018

Reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā iespējams divos veidos - elektroniski un personīgi.


Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas  pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu “Reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam”

  • autorizējieties, izmantojot kādu no piedāvātajām iespējām
  • aplieciniet, ka esat pilngadīga persona un ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām
  • norādiet sazināšanās veidu un kontaktinformāciju (telefona nr., e-pasta adresi), lai saņemtu paziņojumus par daudzbērnu ģimenes statusa izmaiņām. Paziņojumus izsūta, ja ģimene tiek reģistrēta Reģistrā; ģimenei līdz daudzbērnu ģimenes statusa beigu datumam atlikušas 10 dienas; ģimenei ir beidzies daudzbērnu ģimenes statusa periods

Pēc datu iegūšanas automātiski tiks pārbaudīts, vai Jūsu ģimene atbilst Reģistra kritērijiem:

  • Ja ģimene atbilst Reģistra kritērijiem, parādīsies ieraksts “statuss Reģistrācija veiksmīga”
  • Ja ģimene neatbilst Reģistra kritērijiem, parādīsies ieraksts “Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam, jo neizpildās kāds no kritērijiem”
  • Ja nepieciešams iesniegt dokumentus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem, ir iespējams augšuplādēt dokumentu datnes (piemēram, izziņas no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmumus par bērna ārpus ģimenes aprūpi u.c.)

Ja atcelsiet piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, Jūsu ģimenes dati Reģistrā vairs netiks apstrādāti

Uzmanību!

Reģistrā jāreģistrējas un piekrišana datu apstrādei jāapliecina katrai ģimenes pilngadīgai personai!!!

Ja Jums nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, Jūs varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800)  vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā, pieņemšanas laiki P.10.00-18.00; O. 9.30-15.00; C.9.00-16.00 ) un

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
  • parakstīt piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā
  • ja nepieciešams, uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem (piemēram, izziņa no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi)

Reģistrā jāreģistrējas un sava piekrišana datu apstrādei jāapliecina katrai pilngadīgajai ģimenes personai (tas ir, gan tēvam, gan mātei, gan audžuģimenei vai aizbildņiem), kura nākotnē vēlas pretendēt uz pabalstiem un Rīgas pašvaldības atbalstu!!!

Rīgas daudzbērnu ģimenes tiek aicinātas reģistrēties īpašā reģistrā

Kā Rīga palīdz daudzbērnu ģimenēm?