Kā Rīga palīdz atrast darbu personām ar invaliditāti

15. Oktobris, 2018

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome, kurā iekļaujas organizācijas cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, un Rīgas pašvaldības pārstāvji tikās Rīgas domē, kur tika izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu.


Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm. Tā, piemēram, Labklājības ministrijā pašlaik tiek izskatīti Rīgas domes iesniegtie priekšlikumi par to, lai katrā pagalmā, kurā dzīvo cilvēki ar invaliditāti, tiktu izveidotas īpašas autostāvvietas. Piedāvājumu plānots īstenot līdz 2021. gadam.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tiek izskatīts valstiskā līmenī, ir personu ar invaliditāti nodarbinātība ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību. Kopumā var novērot pozitīvu dinamiku. Ja 2017. gada janvārī rindā uz darba vietu gaidījuši 1424 cilvēki, tad 2018. gada augustā – tikai 1035. Pašlaik Nodarbinātības valsts aģentūra rīko dažādus pasākumus, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību: ir pieejama mentoru programma ilgstošajiem bezdarbniekiem (vairāk kā 12 mēneši), subsidētās darba vietas (ja agrāk cilvēkiem ar invaliditāti bija paredzēti 15% vietu, tad tagad tie būs 47%), dotācijas uzņēmējiem, kuri ir gatavi piešķirt darbu personām ar invaliditāti, kā arī apmācības.

Nedublējot valsts sniegtos pakalpojumus, arī pašvaldība personām ar invaliditāti palīdz atrast darbu, kas atbilst cilvēku interesēm, fiziskajām spējām un profesionālajām prasmēm. Tā stāsta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs Juris Osis. No 2012. gada ar nodibinājumu “Apeirons” Rīgas domes Labklājības departaments piedāvā personām ar kustību traucējumiem, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām) konsultācijas darba meklējumiem, sniedz palīdzību CV un motivācijas vēstules veidošanā, kā arī sagatavo cilvēkus darba intervijām. Ja cilvēks darbu jau ir atradis, tad departamenta darbinieki sākumā cilvēku atbalsta.

Kopš pakalpojuma uzsākšanas konsultācijas saņēmušas jau 447 personas ar invaliditāti, bet darbu atraduši 148 cilvēki (kopumā sniegtas 17 918 konsultāciju stundas).

Savukārt pēdējo divu gadu laikā konsultācijas saņēmuši 95 cilvēki un 45 no viņiem (47%) iekārtojušies pastāvīgā darbā. Darba vietas, kurās iekārtoti cilvēki, ir visdažādākās: no apkopējiem un dežurantiem, līdz lietvežiem, programmētājiem un klientu apkalpošanas speciālistiem.

Daudzi cilvēki ar ierobežotām iespējām, kuri apmeklēja padomes sēdi, atzīmēja, ka šķērslis nodarbinātībai visbiežāk ir darbavietu nepiemērotība un elementāru pacēlāju trūkums gan ēkās, kur dzīvo personas ar invaliditāti, gan ēkās, kur šie cilvēki potenciāli varētu strādāt. Vieglāk atrast darbu ir tikai programmētājiem, jo viņi var strādāt, neizejot no mājas. Citi savukārt saka, ka problēma nav pacēlājos, bet gan apkārtējā vidē, jo īpaši saistībā ar tuviniekiem: reizēm cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību kavē tieši radinieki. 

2016. gadā uzsākta granta programma “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā”. Konkursa pirmās kārtas ietvaros 2017. gadā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bijušajiem ieslodzītajiem un jaunajām māmiņām tika radītas deviņas darba vietas, konkursa otrajā kārtā radītas sešas darba vietas. Pašlaik tiek rīkots jauns konkurss.

Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi un citas aktualitātes. Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.  

Vairāk info par nodarbinātības atbalsta pakalpojumiem personām ar invaliditāti - šeit