Kā Rīga palīdz daudzbērnu ģimenēm?

27. Aprīlis, 2018

Šeit apkopoti visi atbalsta un pabalstu veidi, kurus galvaspilsētas pašvaldība nodrošina daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušās Rīgas teritorijā.


  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
  • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija
  • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija: www.rigassatiksme.lv

Svarīgi!

Reģistrācija nav obligāta. Taču, daudzus pabalstus bez šī statusa saņemt nebūs iespējams. Piemēram, pabalstus braukšanai sabiedriskajā transportā, atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, bezmaksas ēdināšanu pašvaldības bērnudārzos, un citus. Jāreģistrējas katram no vecākiem, kurš uz pabalstu pretendē, ja viņi deklarēti vienā adresē ar bērniem. Piemēram, ja pabalstu par braukšanu sabiedriskajā transportā vēlas saņemt gan daudzbērnu ģimenes mamma, gan tētis, jāreģistrējas abiem.

Rīgas daudzbērnu ģimenes tiek aicinātas reģistrēties īpašā reģistrā

Kā reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā?