Kā saņemt izglītības ieguves pabalstu no Rīgas Sociālajā dienesta

15. Augusts, 2018

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt  iesniegumu par pabalsta saņemšanu izglītības ieguves atbalstam.


Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2018. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

 

Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, no 2018.gada 1.jūnija Rīgas Sociālajā dienestā sākās iesniegumu pieņemšana pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršanai. 2018.gada jūnijā - jūlijā izglītības ieguves atbalstam saņēma 279 personas EUR 9 924 apmērā, kas ir faktiski vienā apmērā ar šo pašu laika posmu 2017.gadā (282 personas un EUR 10 031).

 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00.