Kādu palīdzību Rīgā var saņemt cilvēki, kuri zaudējuši darbu

9. Janvāris, 2019

Ja esi zaudējis darbu un ilgstoši to nevari atrast, svarīgākais ir nepalikt vienam – meklēt, saņemt atbalstu un palīdzību!  Lai saņemtu atbalstu, vari vērsties Rīgas Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka. Tur arī pastāstīs, kur var vērsties, lai atrastu piemērotu vakanci, kā sastādīt CV, motivācijas vēstuli, ko ņemt vērā, kā arī sagatavoties darba intervijai ar potenciālo darba devēju.


Meklē palīdzību Sociālajā dienestā

Sociālais darbinieks:

 • uzklausīs tevi un palīdzēs meklēt risinājumu.
 • palīdzēs orientēties sociālās palīdzības sistēmā un likumos.
 • tev sniegs nepieciešamo informāciju par citiem pakalpojumiem, kas tev ir pieejami un, kuri būtu noderīgi tavas situācijas uzlabošanā.

Rīgas Sociālajā dienestā tu varēsi saņemt sociālo palīdzību, ja, izvērtējot tavus ienākumus, tā tev pienāksies.

Ņem vērā, ka darbspējīgām personām, lai saņemtu sociālo palīdzību, būs jāslēdz vienošanās ar sociālā darba speciālistu par līdzdarbības pienākumu veikšanu. 

Darba zaudējums maina ierasto dzīvi. Kaut kas beidzas, bet kaut kas var sākties no jauna. Rīgas Sociālā dienesta speciālisti izvērtēs individuāli klienta situāciju un izstrādās katram klientam atbilstošu atbalsta programmu, kuras ietvaros būs iespēja saņemt dažādus atbalsta pakalpojumus:

 • apmeklēt dienas centrus, kuros nestrādājošās personas var iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, piemēram, datorapmācībās, latviešu, angļu un vācu valodas prasmju apguvē, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piem., gleznošanas, zīmēšanas, rokdarbu un dažādās kustību nodarbībās, kā arī ir iespēja saņemt sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus;
 • cilvēkiem ar atkarības problēmām ir iespēja saņemt Atkarības profilakses speciālistu pakalpojumus;
 • cilvēkiem bez darba ir iespēja iesaistīties darba un sociālās prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12 stundas nedēļā pašvaldības iestādēs un dažādās nevalstiskās organizācijās.

Visi Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!

Rīdzinieki ar invaliditāti var pieteikties uz nodarbinātības atbalsta pakalpojumu saņemšana

Labklājības departaments piedāvā jaunu pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti -  nodarbinātības atbalsta programmu, lai mazinātu/novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

Pakalpojums nodrošina individuālās konsultācijas un speciālistu atbalstu grupā, lai personas ar invaliditāti iedrošinātu un motivētu strādāt un palīdzētu atrast piemērotu darbu, nepieciešamības gadījumā, veidojot kontaktu ar potenciālo darba devēju. Cilvēkiem tiek nodrošināta informācija par darba tirgu un darba devējiem, izvēlētās profesijas pieprasījumi, izglītības iespējām. Klientiem pastāv iespēja saņemt citu iesaistīto institūciju pārstāvju konsultācijas vienuviet (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un krīzes centra speciālistu).

Nodarbinātības atbalsta pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar katram klientam individuāli izstrādātu atbalsta programmu vidēji 26 darba stundas vienai personai gada laikā.

Tiesības saņemt nodarbinātības atbalsta pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, dzirdes un runas, redzes, iekšējo saslimšanu u.c. invaliditāti izņemot personas ar garīga rakstura saslimšanas invaliditāti), kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū.

Personas deklarētajai dzīvesvietai jābūt Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/ naktspatversmes adresē).  Sniedzot pakalpojumu, netiek ņemti vērā personas ienākumi!

Arī apvienības „Apeirons”  nodrošina Nodarbinātības atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti  Palīdz atrast piemērotu darbu un uzlabot savu labklājību un dzīves kvalitāti.   Speciālisti sniegs nepieciešamo informāciju, konsultācijas un rekomendācijas.  Sastādīs individuālo darba meklēšanas plānu, sazinās ar potenciāliem darba devējiem,  atradīs piemērotu darba piedāvājumu,  palīdzēs uzrakstīt CV Sagatavosim darba intervijām,  atbalstīs pēc darba uzsākšanas, būs līdzās no iepazīšanās brīža un vēlāk pēc darbā iekārtošanās, organizēs darba prakses un ekskursijas uzņēmumos.  

Pakalpojums ir domāts Rīgā dzīvojošajiem invalīdiem-ar kustību traucējumiem, vājredzīgiem, ar dzirdes un runas traucējumiem un iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām). Lai saņemtu pakalpojumu ir, jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, un pēc sarunas ar sociālo darbinieku tiks izsniegts nosūtījums nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanai Apeironā. Vairāk informācijas „Apeirons”: Kr. Valdemāra 38 k.1 (ieeja no sētas), Rīga, LV-1010 Tālrunis uzziņām: 67299277; 66117292 E-pasts irina@apeirons.lv http://www.apeirons.lv

Vērsies Nodarbinātības valsts aģentūrā!

Ieteikumi meklējot darbu:

 • Nodarbinātības valsts aģentūrā iegūsti bezdarbnieka statusu, ja tev pienākas, piesakies bezdarbnieka pabalstam!
 • Informē par saviem darba meklējumiem radus, draugus, kaimiņus, paziņas, bijušos darba kolēģus!
 • Ikdienas seko reklāmas sludinājumiem avīzēs un internetā (skat. informāciju par darba meklēšanas iespējām internetā)!
 • Tu vari saņemt sev aktuālu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv vai NVA Rīgas reģionālajās filiālēs - Jēzusbaznīcas ielā 11, Eduarda Smiļģa ielā 46 (Rīgas Pārdaugavas direkcijas ēkas 1. stāvā). 
 • Informāciju par brīvajām darba vietām var saņemt arī pie sava nodarbinātības aģenta konsultācijas laikā.
 • Detalizētāku informāciju var iegūt, zvanot uz NVA bezmaksas tālruni 80200206 vai Nodarbinātības aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv

NVA konsultācijas un pasākumi ir bez maksas!

Ja nav tūlītēja darba piedāvājuma, izmanto laiku lietderīgi:

 • iesaisties NVA piedāvātajos pasākumos bezdarbniekiem, lai mācītos un pilnveidotos; 
 • pēc iespējas biežāk apmeklē darba informācijas kabinetu (Jēzusbaznīcas ielā 11, 1. stāvā) un piedalies darbinieku atlases pasākumos;
 • izmanto internetā pieejamās vakances un darba meklēšanas padomus.

Meklē atbalstu krīzes centrā!

 • Izmanto citus resursus – interneta portālus, piemēram, LR Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv/darba meklētājiem; www.skalbes.lv – Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" sniedz psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā u.c.
 • Lai uzzinātu vairāk par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, zvaniet uz Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
 • Sīkāku informāciju meklējiet Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā http://www.ld.riga.lv/lv/Atbalsts-bezdarbniekiem.html.

Lasiet arī: 

“Mani vēlas atlaist no darba, ko darīt tālāk?”… 12 populārākās situācijas