Кāpēc radošums ir vissvarīgākā nākotnes spēja?

7. Marts, 2019

Rīgas Centrālā bibliotēka (Brīvības iela 49/53, 2. stāvā) 14. martā plkst. 18.00 piedāvā izglītojošu sarunu ar grāmatas “Radošums un kritiskā domāšana” autoru, izglītības vadības maģistru Indaru Kraģi. Noskaidrosim, ko bērns patiesībā apgūst mūsdienu Latvijas skolās, kā būt radošiem savā profesionālajā un ikdienas dzīvē un kāpēc radošums ir vissvarīgākā nākotnes spēja.


Latvijā kopš 2016. gada visos mācību priekšmetos tiek īstenots projekts “Skola 2030” (“Kompetenču pieeja mācību saturā”). Tā mērķis ir veicināt arī tādas caurviju prasmes kā jaunrade, iniciatīva, problēmu risināšana un kritiskā domāšana.

Foto: publicitātes

Lektors stāsta: “Tā kā radošums un kritiskā domāšana ietekmē arī citu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi un arī katra audzēkņa interešu virzību, veicinot radošo un kritisko domāšanu, iespējams mācīt, kā pilnvērtīgāk risināt dažādus dzīves izaicinājumus un adekvāti rīkoties, sastopoties ar nākotnē gaidāmajām inovācijām.”

Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties grāmatu un saņemt autogrāfu, uzdot sev interesējošus jautājumus un piedalīties radošumu veicinošās aktivitātēs. Īpaši aicinām dažādu skolu un organizāciju pārstāvjus, vecākus, māksliniekus un radošuma entuziastus! Ieeja – brīva.

Kontaktinformācija bibliotēkā: 67191018