Kāpēc vēl aizvien nav izremontēts mans pagalms?

6. Februāris, 2018

Katru gadu Rīgas dome remontē starpkvartālu piebraucamos ceļus un saved kārtībā tām blakus esošās teritorijas. Taču daudzi starpkvartālu ceļi vēl aizvien ir briesmīgā stāvoklī. Šādos pagalmos dzīvojošie jautā – kāpēc? Un kā šo situāciju labot?


Uzlabojumus savos pagalmos ir pamanījuši daudzi rīdzinieki. Ceļiem pie daudzdzīvokļu mājām ir uzklāts jauns asfalts vai bruģis, izveidoti trotuāri, apmales. Bet ceļam blakus – sakoptas puķu dobes un soliņi. Bet tas viss nav tāpat vien. Rīgai ir ilgtermiņa plāns attiecībā uz ceļu remontiem, un katram pašvaldības pagalmam šajā plānā ir sava kārta.

To, kuri starpkvartālu ceļi ir izremontēti kopš 2012. gada ir iespējams apskatīt interaktīvajā kartē

To, kuri pagami tiks remontēti šogad, var uzzināt mūsu materiālā

Katru gadu Rīgas dome pagalmu revitalizācijas programmas ietvaros remontē starpkvartālu piebraucamos ceļus un saved kārtībā tām blakus esošās teritorijas. Prioritāri ir tie ceļi, kuriem ir servitūts vai liela noslodze. Tomēr ir jāsaprot, ka pašvaldība remontē tikai tos ceļus, kuri atrodas pašvaldības pārvaldībā. Ja ceļi un trotuāri jūsu pagalmā šķērso privātīpašumu, tad par to tehnisko stāvokli atbildību uzņemas to īpašnieks. 

Kā saprast, kam pieder ceļš jūsu pagalmā?

Katrs gadījums jāvērtē individuāli, tas ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem, piemēram, vai piebraucamais ceļš ir servitūts (caurbraucams) vai nē, u.tml.  Tāpat prioritāri ir tie ceļi, kas ved uz izglītības un medicīnas iestādēm. Jebkurā gadījumā noteikti jābūt īpašnieka piekrišanai. Par katru gadījumu var noskaidrot pie sava apsaimniekotāja un/vai konkrētā rajona/priekšpilsētas izpilddirekcijā.

Rīgas Austrumu izpilddirekcija Daugavpils iela 31, 67013500, ia@riga.lv 

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija -  Eduarda Smiļģa iela 46, 67012283,  ip@riga.lv  

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija - Rūpniecības iela 21, 67026602, iz@riga.lv 

"Avārijas bedru" remonts

Pat ja iekškvartālu remonts pie jūsu mājas nav iekļauts sarakstā ar vietām, kur veicami remontdarbi 2018. gadā, tas nenozīmē, ka ar "avārijas bedrēm", kas apdraud pārvietošanās drošību, būs jādzīvo vēl viens gads. Ja pie jūsu mājas ir šādas bedres, lūdzu, ziņojiet par tām jūsu rajona izpilddirekcijai! Speciālisti ieradīsies un novērtēs ceļa tehnisko stāvokli un pēc tam tiks pieņemts lēmums par avārijas remonta nepieciešamību.

Ja šādas bedres atrodas ārpus pagalmiem, lūgums par tām ziņot pa bezmaksas tālruni 80003600.