Komunālo pakalpojumu sniedzēji ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros līgumsodus, SIA „Rīgas ūdens” uz trīs mēnešiem par 7 % samazina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus

9. Aprīlis

Realizējot sociāli atbildīgu politiku, komunālo pakalpojumu sniedzēji ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros līgumsodus un pat samazinās pakalpojumu tarifus. Tā SIA „Rīgas ūdens” ceturtdien, 9. aprīlī, paziņoja, ka uzņēmums ir radis iespēju uz trīs mēnešiem par 7 % samazināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.


Līdz ar to ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots noteikt 0,79 eur/m3 (pašlaik ir 0,85 eur/m3) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu - 0,69 eur/m3 (pašlaik ir 0,74 eur/m3). Tarifu samazināšanai vēl ir nepieciešams Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums. Samazinātie tarifi varētu stāties spēkā jau no 1. maija.

SIA „Rīgas ūdens” lēmumu par tarifu samazināšanu pieņēmis, jo pēdējā mēneša laikā ir saņēmis daudzus iesniegumus no klientiem ar lūgumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu rēķinu apmaksas termiņu pagarināšanu, atlaides piemērošanu un kavējuma naudas neaprēķināšanu, kas savukārt saistāms ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai. Šāda tarifu samazināšana kļuvusi iespējama Baltijā lielākajam ūdensapgādes uzņēmumam īstenojot piesardzīgu finansiālo darbību, samazinot finanšu riskus un izvērtējot investīciju programmas realizāciju, kā arī iespējamos naudas plūsmu prognožu scenārijus.

AS „Rīgas siltums”, realizējot sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību ārkārtējās situācijas laikā un ņemot vērā tās iespējamo ietekmi uz klientu maksātspēju, jau 25. martā paziņoja, ka neaprēķinās kavētiem maksājumiem līgumsodus, kā arī apkures sezonas laikā neatslēgs apkuri.

AS „Rīgas siltums” jau no 1. aprīļa ir samazinājusi siltumenerģijas tarifu. Jaunais siltumenerģijas tarifs Rīgā no 1. aprīļa ir 48,08 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,4 % mazāks, nekā iepriekš apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Rīgā (51,90 EUR/MWh bez PVN). Tas ir arī zemākais situmenerģijas tarifs Latvijas lielo pilsētu vidū.

Par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu saviem klientiem nepiemēros arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, tādējādi iespēju robežās mīkstinot ārkārtējās situācijas rezultāta sekas.

Vienlaikus visi komunālo pakalpojumu sniedzēji aicina visus klientus iespēju robežās norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi, lai neveidotos apjomīgi parādi par piegādātajiem pakalpojumiem, ko vēlāk būs grūti nosegt, neraugoties uz faktu, ka nokavējuma procenti un līgumsods netiks piemēroti.