Latvijas Fotogrāfijas muzejs izsludina 2021. un 2022. gada izstāžu pieteikumu konkursu

14. Aprīlis

Latvijas Fotogrāfijas muzejs izsludinājis 2021. un 2022. gada izstāžu pieteikumu konkursu. Fotogrāfi, mākslinieki un kuratori ir aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski latviešu valodā, sūtot materiālus uz e-pastu: info@fotomuzejs.lv līdz šī gada 9. augustam, vai pa pastu (pasta zīmogs 2. augusts).


Pieteikums ir jāsagatavo datorrakstā. Tajā jāietver:
· Izstādes koncepcijas izklāsts (apjoms: 1500-3000 zīmes);
· Autora līdzšinējās pieredzes un radošās darbības apraksts;
· Ziņas par darbiem, ko paredzēts ietvert izstādē (to skaits, izmērs, noformējums, datējums);
· Visu darbu attēli (JPG vai PDF formātā), norādot, vai veiktā atlase ir galēja.

Viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vairākus projektus izskatīšanai konkursā.

 Konkursa nolikums

Papildinformācija: Linda Muižniece, Latvijas Fotogrāfijas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr.: 20260987; E-pasts: info@fotomuzejs.lv