Līdzšinējiem SIA “Pilsētvides serviss” klientiem jānoslēdz vienošanos par līgumu pārņemšanu

1. Oktobris, 2019

Ministru kabineta izsludinātais ārkārtējais stāvoklis Rīgā un Rīgas domes organizētās sarunu procedūras nosacījumi paredz, ka visiem līdzšinējiem SIA “Pilsētvides serviss” klientiem privātpersonām līdz 12. oktobrim ir jānoslēdz vienošanās ar SIA “Eco Baltia vide” par iepriekšējo līgumu saistību pārņemšanu, saglabājot visus galvenos līguma nosacījumus – pakalpojuma sniegšanas adresi, maksu, izvešanas biežumu u.c.. Vienošanās nepieciešama, lai nodrošinātu operatīvāku un kvalitatīvāku saziņu un pakalpojumu sniegšanu klientiem.


Līdzšinējie SIA “Pilsētvides serviss” klienti privātpersonas ir aicināti līdz 12. oktobrim noslēgt vienošanos sev ērtākā veidā:

Vienošanās atrunā pamata pakalpojuma sniegšanas principus, kas saglabā līgumos ar SIA “Pilsētvides serviss” iekļautos nosacījumus par pakalpojumu maksu un izvešanas biežumu, kā arī abu pušu pienākumus. Vienošanās noslēgšana ir būtiska arī tāpēc, lai klienti, kuri to vēlēsies, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem varētu ērti saņemt e-pastā, nevis pa pastu.

Ņemot vērā, ka SIA “Eco Baltia vide” rīcībā nav nodota līguma slēdzēju kontaktinformācija vai papildu komentāri par pakalpojuma nodrošināšanu (piemēram, ja konteiners atrodas piebraucamajā ceļā, kas nesakrīt ar līgumā norādīto pakalpojuma sniegšanas adresi) aicinām šo informāciju norādīt, noslēdzot vienošanos, vai sazinoties ar klientu apkalpošanas centru pa tālr.8717 vai riga@ecobaltiavide.lv.

SIA “Eco Baltia vide” ir vienojusies ar SIA “Pilsētvides serviss” par esošo konteineru izmantošanu, kamēr spēkā ir Ministru kabineta izsludinātais ārkārtējais stāvoklis Rīgā.

Atgādinām, ka konteineriem tukšošanas dienā ir jābūt izstumtiem ārpus nožogotām teritorijām vai pagalmiem, nodrošinot to pieejamību SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem. Gadījumos, ja plānotajā atkritumu izvešanas dienā konteiners palicis neiztukšots, aicinām sazināties ar klientu centru un operatīvi tiks meklēts risinājums.

Kā ziņots, Rīgas domes organizētās sarunu procedūras rezultātā SIA “Eco Baltia vide” no 15. septembra apkalpo līdzšinējos SIA “Pilsētvides serviss” klientus privātpersonas, jo SIA “Pilsētvides serviss” nebija gatavs turpināt sniegt savus pakalpojumus Rīgā.