Līgumu par atkritumu izvešanu pārslēgšana: kas par to jāzina?

15. Jūlijs, 2019

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa rezultātiem, turpmāk Rīgā visiem iedzīvotājiem būs viens atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs AS “Tīrīga”, kas no 2019. gada 15. septembra nodrošinās vienotu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un vienādus nosacījumus visiem iedzīvotājiem.


No šī gada 15. jūlija tiek sākta līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju “Tīrīga” par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā. Visi līgumi jāpārslēdz līdz š. g. 15. septembrim, kad uzņēmums uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu. Līdzšinējie atkritumu apsaimniekošanas līgumi pēc 15. septembra vairs nebūs spēkā.

Kam un kad ir jāpārslēdz līgums ar jauno atkritumu apsaimniekotāju “Tīrīga”?

Sākot ar š. g. 15. jūliju, līgumu par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visiem Rīgas iedzīvotajiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām.

 • Privātmāju iedzīvotāji paši pārslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar jauno pakalpojumu sniedzēju. To ir iespējams izdarīt gan digitāli e-pakalpojumu vidē vietnē www.tiriga.lv, gan klātienē klientu apkalpošanas centros, gan piesakot līguma pārslēgšanu pa telefonu, e-pastā vai ar pasta starpniecību.
  Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju līgumus pārslēdz namu apsaimniekotājs, kas pēc tam par to informē dzīvokļu vai cita veida īpašumu īpašniekus un piestāda rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu.
  Juridisko personas līgumu pārslēgšanu nodrošina īpašuma apsaimniekotājs vai pats īpašnieks, ja tiek apsaimniekota privāta teritorija vai īpašums.

Līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir jāpārslēdz par visiem īpašumiem, kur tiek radīti atkritumi un tiek nodrošināta to izvešana, tostarp par īpašumiem, kuros iedzīvotāji dzīvo neregulāri vai uzturas reti, piemēram, vasarnīcas, garāžas u. c.

Tātad, ja īpašumā atkritumu apsaimniekošanu centralizēti veic apsaimniekotājs, līgumu ar jauno pakalpojumu sniedzēju pārslēdz apsaimniekotājs. Ja tas netiek nodrošināts centralizēti, līgums par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz pašam īpašniekam.

Kur un kā var pārslēgt līgumu ar jauno pakalpojumu sniedzēju “Tīrīga”?

Līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekotāju “Tīrīga” ir iespējama gan digitāli, izmantojot e-pakalpojumus, gan klātienē klientu apkalpošanas centros.

Sākot ar 15. jūliju, līgumus var pārslēgt:

 • mājaslapā www.tiriga.lv, izmantojot e-pakalpojumu vidi un fiziskas personas bankas autorizācijas datus;
 • klātienē kādā no “Tīrīga” A/S Klientu apkalpošanas centriem :
  Pepsi Bowling Sporta un atpūtas centrā, Uzvaras bulvārī 10 vai
  Brīvības ielā 49/53;
 • piesakot līguma slēgšanu pa tālruni 1848;
 • piesakot līguma slēgšanu elektroniski e-pastā klienti@tiriga.lv;
 • līguma pārslēgšanu var veikt arī ar pasta starpniecību, nosūtot līguma pieteikuma formu, kuru var izdrukāt mājas lapā www.tiriga.lv.

Kas notiks, ja līgums netiks pārslēgts? Vai tiks piemērots sods?

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. Saskaņā ar pašvaldības publiskā konkursa rezultātiem no 2019. gada 15. septembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rīgā drīkst sniegt tikai viens uzņēmums – AS “Tīrīga”.
Visi līdz šim noslēgtie atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir spēkā līdz š. g. 15. septembrim, pēc tam tie vairs nebūs derīgi. Ja līdz šim laikam netiek pārslēgts līgums ar jauno pakalpojumu sniedzēju “Tīrīga”, var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā – fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro. Soda apmēru par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants. Uzraudzību un kontroli nodrošina Rīgas pašvaldības policija un Rīgas domes Administratīvās inspekcija.

Kādas izmaiņas notiks pēc 15. septembra? Kāda būs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Sākot ar 15. septembri, Rīgā visiem iedzīvotājiem būs viens atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs AS “Tīrīga”, kas nodrošinās vienotu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu un vienādus nosacījumus visiem iedzīvotājiem, tostarp ērtu atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanu.

Līdz ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu tiks īstenots atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizācijas projekts, gādājot par ērtu pieeju atkritumu šķirošanas konteineriem un modernizējot atkritumu šķirošanas punktus un autoparku ar mērķi optimizēt atkritumu izvešanas maršrutu tīklu, samazinot sastrēgumus un gaisa piesārņojumu.

Saskaņā ar pašvaldības atklātā konkursa rezultātā noslēgto vienošanos maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visiem Rīgas iedzīvotājiem būs vienāda – 17,38 EUR/m³, neieskaitot PVN.

Papildu maksa par sadzīves atkritumiem paredzēto konteineru nomu nav paredzēta. Ja klients izmanto savā īpašumā esošus konteinerus vai šķirošanas somas, nomas maksa netiek piemērota. Gadījumā, ja privātpersona savā īpašuma vēlas šķirot atkritumus, izmantojot konteinerus, tad par konteineru nomu ir jāveic maksa atbilstoši cenrādim

Visiem klientiem, kas savlaicīgi pārslēgs līgumus, jaunais atkritumu izvešanas grafiks tiks nosūtīts divas nedēļas pirms pakalpojuma sākšanas. Ja līgums netiks noslēgts savlaicīgi, jārēķinās ar to, ka līgumu apstrāde varētu aizņemt vienu nedēļu, un tādā gadījumā izvešanas grafiku klients saņems kopā ar līgumu.

Vai drīkst izmantot svešu atkritumu konteineru un neslēgt līgumu?

Saskaņā ar pašvaldības normatīvajiem aktiem ikvienam iedzīvotājam ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Atkritumu izmešana svešā konteinerā ir prettiesiska un sodāma rīcība. Pārkāpuma gadījumā Rīgas pašvaldības policija vai Rīgas domes Administratīvās inspekcija var sastādīt administratīvā pārkāpuma aktu (protokolu), bet konteinera īpašniekiem no pārkāpēja ir tiesības pieprasīt radīto zaudējumu atlīdzību.

Īstenojot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras modernizācijas projektu, jau tuvākā gada laikā bojātie un nolietotie konteineri tiks nomainīti un aprīkoti ar radiofrekvences identifikācijas jeb RFID čipiem, ar kuru palīdzību būs iespējams noteikt konteineru īpašniekus, tilpumu un veikt to kvalitātes uzraudzību.

Plašāka informācija sekos portālā www.tiriga.lv.


Par AS “Tīrīga”:

AS “Tīrīga” tika izveidota, lai publiskās-privātās partnerības ietvaros Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu mūsdienīgu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu šķirošanas sistēmu.

“Tīrīga” publiskais partneris ir “Getliņi EKO”, kas nodrošina projekta uzraudzību un vietas atkritumu laukumu izveidei. Savukārt privātais partneris ir SIA “CREB Rīga”, ko izveidojuši divi vides pakalpojumu sniedzēji – SIA “Clean R” un SIA “Eco Baltia vide”, kas nodrošinās pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem.