Mainījusies kārtība, kādā piešķir finansējumu Rīgas pilsētas nevalstiskajām sporta organizācijām

1. Marts, 2019

No 2019. gada ir mainījusies kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums Rīgas pilsētas nevalstisko sporta organizāciju individuālo sporta veidu sportistiem un sporta spēļu komandai treniņu procesam un dalībai sacensībās.


Finansējuma saņemšanai var pieteikties Rīgas pilsētas nevalstiskās sporta organizācijas, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā, organizē un nodrošina sporta nodarbības bērniem ne mazāk kā vienu gadu un realizē licencētas interešu izglītības programmas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un tās īsteno sertificēts sporta speciālists.

Lai pretendētu uz finansējumu, organizācija ne vēlāk kā 20 dienas pirms pasākuma iesniedz vēstuli par finansiālā atbalsta piešķiršanu, norādot finansēšanas mērķi un pievienojot pieteikumu vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē Departamentā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā;
  2. paraksttiesīgās personas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūta elektroniski uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami šeit