Mežos iestājies ugunsbīstamības periods. Ko nedrīkst darīt?

25. Aprīlis, 2019

2017. gadā notikuši 423 meža ugunsgrēki, izdegušās teritorijas platība sastādījusi 265 hektārus. 76% gadījumu ugunsgrēka iemesls bijis cilvēku neuzmanīga apiešanās ar uguni, 9% gadījumu - ļaunprātīga dedzināšana. 2018. gadā reģistrēti vairāk nekā 50 meža ugunsgrēki, ziņo Valsts meža dienests. Pašlaik mežos izsludināts ugunsbīstamības periods - pastāstām, ko darīt nedrīkst.


Uzturoties mežā, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos, aizliegts:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Mežos vēro arī no torņiem

Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos Valsts meža dienests organizē dežūras ugunsnovērošanas torņos. No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galotnēm var redzēt dūmus, tad ir iespējams noteikt, kurā vietā deg mežs. Tāpēc ir svarīgi, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta struktūrvienību netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai netiktu maldināti ugunsnovērošanas torņu dežuranti un lai netiktu izsludināta viltus trauksme.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka viņu pienākums pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.