No 1. septembra - brīvpusdienas arī 10.-12. klašu skolēniem

27. Augusts, 2018

No šī mācību gada brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 10. – 12. klašu skolēniem, kopskaitā ap 13 806 audzēkņiem. Mācību gada pirmajā pusē (septembris – decembris) šim mērķim ieplānoti 1.3 miljoni eiro.


Tāpat kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. - 9. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kuras saņems vairāk nekā 27 000 bērnu un tas izmaksā 7.6 miljoni eiro. 1.- 4. klašu skolēniem brīvpusdienas finansē valsts.

Brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu 1.-12. klašu skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgas skolām dodas no citām pašvaldībām.

Tāpat arī Rīgas sabiedriskais transports bezmaksas pienākas visiem galvaspilsētas skolu skolēniem.