Notiks Igaunijas 102. gadskārtai veltīts Latvijas dievturu sadraudzes pasākums

17. Februāris

Šā gada 21.februārī plkst. 18.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā) notiks dievturu sadraudzes pasākums, veltīts Igaunijas 102.gadskārtai.


Katrai valstij, krietnu laiku pirms tās oficiālās dibināšanas, ir bijis ilgstošs stiprināšanās un tautas, nācijas pilnveidošanās laiks, kurā tā nonākusi līdz iespējai, gatavībai, atbilstoši jaunākajiem sabiedrības un politiskajiem virzieniem un strāvojumiem, dibināt valsti. Un igauņi - tā ir tauta ar senu vēsturi, tālu un dziļu pagātni un viedām seno pasaules un kosmosa tvērumu apliecinošām zināšanām.

Lai arī igauņu un latviešu valodas ir dažādos zaros valodu kokā, dažbrīd atšķirīgas ir arī tradīciju izpausmes, tomēr, neskatoties uz to, mums ir gauži daudz kopīgā, līdzīgā, tuvā, vienojošā. Tālab tiks iedziedāti un daudzināti Igaunijas 102 gadi.

Dziesmu ritus vadīs Anda Ābele un Rīgas folkloras kopa LAIVA. Sarīkojumu kūrēs Gunta Saule.