NVA piedāvā bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu profesionālās kompetences novērtēšanai

2. Oktobris, 2019

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus strādājot kādā noteiktajā profesijā un praktiskajā darbā iegūstot profesionālās zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par sava aroda meistariem, bet viņiem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos.


Lai darba vidē apmācīti speciālisti būtu konkurētspējīgāki darba tirgū un, darbu zaudējot, pēc iespējas ātrāk varētu atrast jaunu darbu savā profesijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, proti, NVA atlīdzina ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistītos izdevumus, ja ir saņemts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Bezdarbnieka zināšanu pārbaudi un atbilstību attiecīgās profesijas standartiem veic akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti eksaminācijas centri, to saraksts ir pieejams Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā (www.ikvd.gov.lv).

Plašāku informāciju var iegūt tuvākajā NVA filiālē vai NVA mājaslapas sadaļā "Klientiem"/"Bezdarbniekiem un darba meklētājiem"/"Apmācību iespējas"/"Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai".