Pagarina sabiedriskās apspriešanas termiņu par 48 koku ciršanu Mežciemā

7. Jūnijs, 2019

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija ir uzdevusi Rīgas pilsētas būvvaldei par 10 dienām pagarināt publiskās apspriešanas termiņu par 48 koku, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm, ciršanu Mežciemā.


Komisija ir saņēmusi iesniegumu no SIA „Estera Holding” par lielākās daļas koku nociršanu zemes gabalā Hipokrāta ielā bez numura un Sergeja Eizenšteina ielā bez numurā (122. grupa, 2121. grunts). Šī kompānija saistībā ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību vēlas cirst 2 kļavas, 2 apses, 8 liepas, 28 bērzus, 4 priedes un 4 ošlapu kļavas, kā arī vairākus citus kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Speciālisti, vizuāli vērtējot šos kokus, ir secinājuši, ka lielākā daļa no tiem ir ainaviski un dendroloģiski vērtīgi.

Apspriešanas termiņš ir pagarināts, lai varētu saņemt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju viedokļu. Izteikt viedokļus par koku ciršanu šajā zaļajā zonā iedzīvotāji varēs līdz 17.jūnijam.