Palielinās Rīgas pašvaldības finansējumu riteņkrēslu pacēlāju ierīkošanai

11. Septembris, 2018

Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja otrdien, 11. septembrī, atbalstīja pašvaldības finansējuma palielināšanu riteņkrēslu pacēlāju ierīkošanai personām ar kustību traucējumiem.


Patlaban finansējums ir līdz 5165 eiro par vienu pacēlāju. Sagatavotie grozījumi saistošajos noteikumos paredz finansējumu palielināt līdz 5950 eiro.

“Cilvēkiem ar kustību traucējumiem joprojām eksistē šķēršļi nepietiekami pielāgotas vides dēļ. Lai palīdzētu risināt šo problēmu, pašvaldība jau vairāk nekā desmit gadus piešķir finansējumu pacēlāju ierīkošanai dzīvojamās mājās. Laika gaitā izmaksas pacēlāju ierīkošanai ir pieaugušas, tāpēc nepieciešams palielināt arī pašvaldības finansējuma apmēru,” norādīja komitejas priekšsēdētāja.
Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji.

Kopumā Rīgā ir uzstādīti un nodoti privātpersonu lietošanā 175 stacionārie un mobilie pacēlāji. 2017. gadā personu, kuras pārvietojas riteņkrēslā, lietošanā ir nodoti 18 pacēlāji (1 stacionārais pacēlājs un 4 mobilie pacēlāji, t.sk pārvietoti no vienas adreses uz otru 1 stacionārais un 12 mobilie pacēlāji)), kuri paredzēti uzstādīšanai minēto personu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu personas iekļūšanu mājoklī un izkļūšanu no tā.

Pacēlāju iegādei, uzstādīšanai, apkopei un remontam no Rīgas pašvaldības 2017. gada budžeta izlietots finansējums 96 044 eiro apmērā. 2017. gadā pacēlājiem izlietots par 6% lielāks finansējums nekā 2016. gadā, jo palielinoties uzstādīto pacēlāju skaitam, palielinājās izdevumi pacēlāju apkopei un remontam. Rindā pacēlāju saņemšanai uz 2017.gada beigām bija reģistrētas 149 personas.

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus” vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē.