Parakstīti rīkojumi par atklātajiem konkursiem uz trīs departamentu direktoru amatiem

16. Janvāris

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs ir parakstījis rīkojumus par atklāto konkursu organizēšanu uz Finanšu departamenta, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, kā arī Pilsētas attīstības departamenta vakantajām direktoru amata vietām, kuras šobrīd ieņem pienākumu izpildītāji. Ir arī apstiprinātas konkursu komisijas pretendentu izvērtēšanai un uzvarētāju noskaidrošanai.


“Lai nodrošinātu caurskatāmu un objektīvu personāla atlases procedūru, izvēloties pašvaldības departamentu vadītājus, jau šīs nedēļas beigās plānots publiski izsludināt atklātus konkursus uz šiem amatiem,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs. “Aicinu attiecīgo jomu profesionāļus piedalīties šajos konkursos. Cilvēkresursu kapacitāte departamentos ir jāstiprina, mums ir nepieciešami pieredzējuši speciālisti ar labu reputāciju un līdz šim sasniegto panākumu sarakstu. Es ceru, ka mums izdosies uzrunāt un piesaistīt tiešām labus profesionāļus,” saka O.Burovs.

Konkursi tiks izsludināti pašvaldības tīmekļa vietnē, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnēs. Kandidātu atlases komisijas šodien ir apstiprinājušas prasības kandidātiem, to vērtēšanas kritērijus, kā arī noteikušas, ka pieteikšanās termiņš ir 3.februāris.

Konkursi tiks izsludināti, lai izvēlētos vakantajiem amatiem piemērotākos kandidātus nolūkā nodrošināt profesionālu departamentu vadīšanu, kā arī sabiedrības uzticības veicināšanu Rīgas pašvaldības darbam.