Pārdaugavas bērnudārzi - pagātne, tagadne un nākotne

8. Aprīlis, 2019

2019. gada 9. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 214. telpā notiks grāmatas “Pārdaugavas pirmsskolas laikmeta griežos” prezentācija.


Grāmata “Pārdaugavas pirmsskolas laikmeta griežos” ir Pārdaugavas pirmsskolas izglītības iestāžu 2018./2019. mācību gadā Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta “Saules mūžu Latvijai” sastāvdaļa. Pirmsskolas izglītības iestādes pēc saviem ieskatiem ir apkopojušas svarīgākos pagātnes un tagadnes notikumus, kā arī nākotnes ieceres.

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā dibinātie bērnudārzi laikmetu griežos ir spējuši saglabāt latviskās audzināšanas un mācīšanas idejas, ko pirmsskolas izglītības iestādes laiku lokos ir pratušas turpināt un radoši pilnveidot. Grāmata ir kā aicinājums pirmsskolu iestāžu darbiniekiem, bērnu vecākiem un sabiedrībai uz pirmsskolas izglītības iestāžu darbu paskatīties no cita skatupunkta, jo mūsu radošais ikdienas darbs prasa cieņu un novērtējums. Izdevumā ir skatījums uz pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību līdz šodienai – 2019. gadam.

Foto: publicitātes

Izdevuma tapšanas organizācijas jautājumus sadarbojoties risināja: Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas metodiskā darba vadības Konsultatīvā padome – Vineta Jonīte, Rasma Purmale, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa”, Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības Konsultatīvais centrs – Ārija Ansberga, Kristīne Šterna. Izdošanu ir atbalstījusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pirmsskolu nodaļa.