Pārskats par Rīgas attīstību: pilsētnieki apmierināti ar kultūras pasākumiem un sabiedriskā transporta pakalpojumiem

31. Oktobris, 2019

Kā liecina ikgadējās iedzīvotāju aptaujas dati, 2018.gadā vispozitīvāk no iedzīvotāju puses tiek vērtēti tādi pašvaldības darba aspekti kā kultūras pasākumu pieejamība un to norise Rīgā (88%), kanalizācijas pieejamība mājvietā (86%), sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība (85%).


Kritiskāk novērtēti tādi pašvaldības darba aspekti kā iespēja ietekmēt pašvaldības lēmumus (19% pozitīvo atbilžu), iespēja piedalīties pilsētas attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā, izteikt viedokli (30% pozitīvo atbilžu), transportam domātās ielu infrastruktūras kvalitāte pilsētā (36% pozitīvo atbilžu), mājokļu piedāvājums un kvalitāte Rīgas pilsētā kopumā (44% pozitīvo atbilžu), iespēja saņemt informāciju par pašvaldības darbu (44% pozitīvo atbilžu) un iespēja iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos pieaugušajiem (52% pozitīvo atbilžu).

Iedzīvotaju aptauja tika veikta gatavojot 2018.gada pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu.

Pārskatā ir iekļauta arī Investīciju plāna izpildes novērtējums, kurā iekļauti visi pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas. Investīcijas plāns ir izpildīts uz 66%: 153 projekti jeb 66% no plānotajiem projektiem 2018.gadā tika īstenoti vai atrodas īstenošanā. Starp nozīmīgākajiem projektiem norādāmi – Salu tilta kompleksa pārbūves 2.kārtas uzsākšana, pabeigta Mežaparka Lielās estrādes pārbūves rekonstrukcijas 1.kārtas pabeigšana un 2.kārtas uzsākšana, Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas 1.slimnīca” ēku rekonstrukcija turpināšana.

30. oktobrī Rīgas dome apstiprināja šo pārskatu. Pilns pārskata teksts ir pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta administrētās vietnes www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”, kur vienlaikus atrodama arī ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, kuras izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.