Pēc diviem Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumiem uz Mežciemu rasts risinājums saglabājamo koku skaita palielināšanai un apbūves samazināšanai

7. Janvāris

Pēc diviem Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumiem uz Mežciemu un vairāku apbūves priekšlikumu izskatīšanas ir pieņemts lēmums par 10 koku ciršanu. Projekta attīstītājs ir ievērojami samazinājis apbūves laukumu, radis iespēju saglabāt lielāko daļu esošo koku un solījis iestādīt apmēram 40 jaunus kokus.


„Paldies Mežciema apkaimes iedzīvotājiem par aktīvo pilsonisko nostāju un sava rajona zaļās zonas aizstāvēšanu. Publiskās apspriešanas laikā mēs saņēmām 2534 viedokļus. Tas lika projekta attīstītājiem ieklausīties sabiedrības teiktajā. Uzņēmēji sola būvniecības laikā saglabāt lielos kokus gar apbūves laukuma malām, iestādīt jaunus kokus, labiekārtot apkārtni, kā arī izveidot publiski pieejamus bērnu rotaļu laukumus,” saka Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, kurš pats balsoja pret koku ciršanu. Līdzīga nostāja bija arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniecei Evijai Piņķei.

Komisija pirmo iesniegumu no SIA „Estera Holding” par lielākās daļas koku nociršanu zemes gabalā Hipokrāta ielā bez numura un Sergeja Eizenšteina ielā bez numurā (122. grupa, 2121. grunts) saņēma 2019. gada sākumā. Uzņēmums saistībā ar daudzdzīvokļu mājas būvniecību sākotnēji vēlējās cirst 77 teritorijā augošos kokus. Iesniedzot koriģētu ģenerālplāna skici, ciršanai paredzēto koku skaits samazinājās līdz 48 kokiem.

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija vasarā organizēja pirmo izbraukumu un nolēma veikt publisko apspriešanu, jo speciālisti, vizuāli vērtējot šos kokus, bija secinājuši, ka lielākā daļa no tiem ir ainaviski un dendroloģiski vērtīgi. Mežciema un citu apkaimju iedzīvotāji bija ļoti aktīvi, pašvaldība saņēma 2534 iedzīvotāju viedokļus.

Sabiedrības ietekmēts projekta attīstītājs iesniedza jaunu apbūves projekta pieteikumu, kurā samazināts izbūvējamā objekta apjoms zemesgabala ziemeļu daļā (tajā vietā saglabājot zemesgabalā esošo apstādījumu zonu), līdz ar to arī cērtamo koku skaits tika samazināts līdz 11 kokiem, kā arī tika paredzēti jauni kokaugu stādījumi visā teritorijā.

Pēc atkārtota Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukuma 19. decembrī tika secināts, ka koriģētajā iecerē ir ievērots samērīguma princips, un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija šā gada 3. janvārī pieņēma lēmumu par sešu bērzu, divu apšu un divu liepu (visiem šiem kokiem celma caurmērs ir lielāks par 20 cm) ciršanu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu pieņemto administratīvo aktu varēs apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad tas stāsies spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja. To var apstrīdēt ikviens, jo koku ciršana ir uzskatāma par kaitējumu videi.