Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas parādīsies piebūve

25. Oktobris, 2019

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu ir uzsākta projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošana.


Projekts paredz, ka tiks izveidoti jauni dabaszinātņu un matemātikas apmācības kabineti. Paralēli šiem mērķiem ģimnāzijas audzēkņiem izbūvēs jaunu sporta infrastruktūru, lai veicinātu arī viņu iespējas aktīvi sportot un atpūsties. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide, kas uzlabos ne tikai ģimnāzijas ēkas vizuālo izskatu un pieguļošās teritorijas labiekārtojumu, bet arī ieviesīs kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā.

Šobrīd būvobjektā ir uzsākti būvkonstrukciju betonēšanas darbi, tajā skaitā sienu mūrēšanas darbi. Ir uzsākti jumta izbūves darbi un logu montāža. Tiek izbūvēti ventilācijas stāvvadi un uzsākta cokolstāva ūdensvada ierīkošana. Piebūvē uzstādīta apkures sistēma un dzelzsbetona kāpnes. Teritorijā ir paveikti 70% no bruģēšanas un labiekārtošanas darbiem.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija “Arčers”, bet autoruzraudzību veic uzņēmums “Graf X”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinsējums vairāk nekā 4, 5 miljons eiro apmērā.

Foto: publicitātes