Pieci svarīgi jautājumi par mājokļa remonta un renovācijas līdzfinansēšanas programmu

22. Februāris, 2018

Rīgas domes līdzfinansēšanas programma, kuras ietvaros tiek segti 50% no dzīvojamās mājas remonta vai renovācijas darbu izdevumiem, ir izsaukusi lielu ažiotāžu starp daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Rīgas enerģētikas aģentūras “karstais tālrunis” katru dienu pieņem apmēram 50 rīdzinieku zvanus, un jau vairāk kā 50 daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku biedrības ir gatavas iesniegt pieteikumus. Uz aktuālākajiem jautājumiem par šo tematu portālam Rīga.lv atbild projekta vadītāja un koordinatore Marija Kruglova.


Vairāk par Rīgas domes mājokļa remonta un renovācijas līdzfinansēšanas programmu

1.Vai līdzfinansēšanas programmas ietvaros patiešām iespējams veikt kosmētisko remontu kāpņu telpā, nomainīt logus un saremontēt cokolu? Vai mājai (vai tās elementiem) ir jābūt avārijas stāvoklī vai bīstamai apkārtējiem?

Atbilde: atbilstoši pieņemtajiem normatīvajiem aktiem par daudzdzīvokļu māju remonta līdzfinansēšanu energoefektivitātes uzlabošanas programmas ietvaros (Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 19), finansējumu 50% apmērā var saņemt:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros (vienkāršāk sakot – siltināšanai vai renovācijai) - ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām. (Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 19, 4:3 punkts);
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, - ne vairāk kā 50% apmērā no atjaunošanas projekta kopējām izmaksām (Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 19, 4:4 punkts)

Ar konkrētiem darbu veidiem, kas ietilpst augstāk minētajās kategorijās, var iepazīties 2010. gadā pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 907. Visi  veicamo darbu veidi būtībā ir norādīti noteikumu otrajā teikumā, kur tiek runāts par konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju vidējo kalpošanas termiņu. No saraksta var uzzināt, kurus jūsu mājas elementus ir iespējams izremontēt programmas ievaros, bet kurus – nē.

Taču 4:4 punkta gadījumā, lai pamatotu darbu nepieciešamību, ir nepieciešams arī Rīgas pilsētas būvvaldes spriedums par to, vai māja vai tās elementi ir avārijas stāvoklī.

Un vēl jāņem vērā: līdzekļus var saņemt tikai koplietošanas telpu remontam. Finansējums netiek piešķirts mājas tuvumā esošās teritorijas labiekārtošanai. 

2.Vai obligāti jāveido dzīvokļu īpašnieku biedrība, kā arī uzkrājums jāglabā tieši uz biedrības konta, nevis apsaimniekošanas uzņēmuma konta?

Tā var būt ne tikai biedrība, bet jebkura dzīvokļu īpašnieku kopība, kooperatīvs vai SIA. Galvenais kritērijs, lai piedalītos programmā, ir nosacījums, ka mājā tajā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

Šie nosacījumi ir nepieciešami, lai mājas iedzīvotāji patstāvīgi pieņemtu lēmumus par savas mājas pārvaldīšanu.

Starp citu, to māju, kurās izveidotas biedrības, iedzīvotāji, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā uz diviem gadiem. Lai par šiem atvieglojumiem uzzinātu sīkāk, nepieciešams vērsties Rīgas domes Ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5. Bezmaksas informatīvais tālrunis - 80000850. Šo jautājumu regulē Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198.

3.Vai ir iespējams saņemt naudu atpakaļ, pamatojoties uz jau iepriekš veiktiem darbiem?

Nē, nav. Finansējums tiek piešķirts tikai pamatojoties uz pieteikumiem, kas iesniegti programmas īstenošanai – no šī brīža līdz šī gada 15. septembrim. Agrāk izremontētas vai atjaunotas mājas uz finansējumu pretendēt nevar. Pēc 15. septembra tiks izsludināta otrā programmas īstenošanas kārta un piešķirts finansējums 2019. gadam.  

Pieteikumus komisija izskata 30 dienu laikā, reizi mēnesī. Ja ir nepilnības, piemēram, neprecizitātes tāmes sastādīšanā, pārspīlētas summas vai nesaprotamas pozīcijas tāmē, tad pieteikuma iesniedzējiem tiek dotas 60 dienas laika, lai šīs nepilnības labotu.

4.Vai līdzfinansēšanas programmas ietvaros var saremontēt liftu, ja tas ir vēl strādā un nav avārijas stāvoklī?

Tā kā lifts pēc likuma ir bīstama iekārta, lai veiktu šāda veida remontu, ir nepieciešams sertificēta speciālista ekspertīzes slēdziens. Pēc tam, kad speciālists dos savu slēdzienu un norādīs, kādi darbi atbilstoši likumdošanai (Ministru kabineta noteikumi Nr. 384) ir veicami, Rīgas enerģētikas aģentūra var pieņemt un izskatīt pieteikumu.

5.Ko darīt, ja, laikā, kad tiek iesniegti dokumenti par līdzfinansējuma saņemšanu, mājā tiek atklāts nekustamā īpašuma nodokļa parādnieks?

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, parādsaistības par nekustamā īpašuma nodokli nedrīkst pārsniegt 50 eiro uz vienu dzīvokļa īpašnieku, turklāt par visiem objektiem Rīgā, kuri šim cilvēkam pieder (Rīgas domes Saistošie noteikumi Nr. 19, 16.2 punkts). Parasti mājas iedzīvotāji un biedrības paši nevar pārbaudīt informāciju par to, vai viņu mājā ir nekustamā īpašuma nodokļa parādnieki. Iesniedzot pieteikumus dalībai programmā, Rīgas enerģētikas aģentūra patstāvīgi pārbauda šos datus un, saskaņā ar konkursa noteikumiem, ja mājā ir parādnieki, ar viņiem 60 dienu laikā ir iespējams vienoties par parādu apmaksu un pieteikumu iespējams piedalīties nākamajā pieteikumu izskatīšanā. (Konkursa noteikumi apstiprināti 09.02.2018 – 16.3 punkts, 4. lapa)

Katra māja ir unikāla, ar savām īpatnībām. Tāpēc katrā konkrētajā gadījumā labāk vērsties REA individuāli – www.renove.lv.

Dzīvokļu īpašnieki ir aicināti saņemt bezmaksas konsultāciju Rīgas enerģētikas aģentūrā. Konsultāciju laiks klātienē: otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00. Tāpat konsultāciju var saņemt, zvanot uz mobilo tālruni 26 664 533 – katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Projekta vadītāja un koordinatore – Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv). 

Sīkāk par to, kā saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā daudzstāvu mājas remontam - rakstā zemāk.

Izremontē savu māju par puscenu! Ir uzsākta Rīgas domes atbalsta programma