Pilotprojektā “Latvijas skolas soma” piedalījās Rīgas pašvaldības skolas

27. Februāris, 2017

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēnu. Projekta doma ir ikvienam skolēnam, neskatoties uz vecāku finansiālās iespējām, dot iespēju personīgi piedzīvot kultūras un mākslas pasākumus. Aptveramās jomas – arhitektūra, dizains, teātris, mūzika, vizuālā māksla, deja, literatūra, kultūras mantojums un kino.


Integrētās mācību programmas izveidei, transporta un ieejas biļešu segšanai 2018. gadā paredzēti 13,5 miljoni   eiro, jeb 40% no valsts simtgadei plānotā papildu finansējuma piecu gadu periodā.

Šogad projekts pirmo gadu sāka darboties, un tajā piedalījās 2 Rīgas vispārizglītojošās skolas: Rīgas Juglas vidusskola un Pamatskolas “ Rīdze”.

Rīgas Juglas vidusskolas pieredze

Rīgas Juglas vidusskola ir viena no astoņām Latvijas skolām, kurā tika aprobēts pilotprojekts „Latvijas skolas soma”.  Pilotprojekta aktivitāšu  īstenošanai 2016./2017.m.g. 1. semestrī skola  no Kultūras ministrijas (KM) saņēma finansiālu atbalstu 2000 eiro apmērā, kas tika izmantots pilotprojektā iekļauto pasākumu biļešu iegādei un transporta izmaksu segšanai.

Projektā paredzējām pasākumus visiem klašu skolēniem: 1., 3. un 7. klašu skolēni apmeklēja pasākumus, kas saistīti ar Latvijas dabas, floras un faunas iepazīšanu; 2, 10. un 11. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un līdzpārdzīvoja laikmetīgās dejas iestudējam “Kafeja ar Cimdu Jetiņu”; 4. klašu skolēni darbojās Latvijas Nacionālajā operā; 9. un 12. klašu skolēni apmeklēja pasākumus, kas saistīti ar Latvijas valstiskuma attīstību un saglabāšanu, bet 5., 6. un 8. klašu skolēni pievērsa uzmanību Latvijas zinātnes attīstībai.                                                                 

Ar īpašiem simboliem kartē atzīmējam satiktos cilvēkus, pārdzīvotos mākslas un kultūras notikumus, kājām noietos pārgājienu maršrutus, sakoptās vietas un dažādus citus labos darbus.

Šobrīd kopīgi esam nogājuši 9273 kilometrus.

Pamatskolas “ Rīdze” pieredze

Šīs iniciatīvas pilotprojektā Pamatskolas “ Rīdze” skolēni, skolotāji un vecāki iesaistījās no septembra līdz decembra vidum. Klašu kolektīvi piedāvāto finansējumu izmatoja, lai apmeklētu dažādas kultūras norises, muzejus un izstādes, ejot un braucot mācību ekskursijās, saistot to ar mācību saturu. Projekta sākumā notika rūpīgs plānošanas darbs, kurā pedagogi izvēlējās piedāvātās jomas un konkrētās aktivitātes katrai klašu grupai.

2., 3. klašu bērni apmeklēja Mākslas centru “ 3 krāsas” , 4. klases veidoja animācijas filmas Rīgas kinostudijā, 5.klases apmeklēja  J.Rozentālam veltīto izstādi “ Mākslinieks un tehnika”,  6. klases ciemojās Rīgas pilsētas arhitektūras birojā projektā “ Skolnieks, Pētnieks, Pilsētnieks” un praktiski darbojās vairāku arhitektu vadībā. 7. klašu audzēkņi devās interesantā mācību ekskursijā “ Pa Billes Rīgu”, ko piedāvāja Rakstniecības un mūzikas muzejs, 8. klašu skolēni apmeklēja LNMM un izstādi “ Mākslinieks un tehnika” , 9. klašu skolēni apmeklēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un ar projekta un vecāku līdzfinansējumu arī izrādi “ Svina garša”.

No katras klases 2 labākie, čaklākie un sekmīgākie skolēni 15. novembrī devās ekskursijā Rīga - Tīnūžu muižas muzejs - Likteņdārzs - Pļaviņu HES - Rīga. Skolēni uzzināja daudz interesanta par Rīgas aizsardzību 1919. gadā, izmēģināja, kā ir šaut ar ložmetēju, uzlaikoja dažādas aizsargcepures un šineļus. Netālajos kapos bērni aizdedza svecītes gan latviešu strēlniekiem, gan vācu karavīriem. Likteņdārzā pārliecinājās, kā aug “Rīdzes” skolotāju stādītā goba, uzzināja par aktualitātēm šajā piemiņas vietā.  Īpaši vecāko klašu skolēniem izglītojošs bija Pļaviņu HES apmeklējums, kur tika papildinātas zināšanas par elektrostaciju tapšanas vēsturi un darbību.

Projekta laikā skolas telpās skolotāji rosināja veidot instalāciju izstādi” Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko!” , rīkot pasākumu ” Vēsturiskā Latvija”, kurā 9. klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju un gidi no Travel RSP apkopoja informāciju, izstrādāja pārgājienu maršrutus klasēm “ Pa Brīvības cīņu vietām Rīgā”. 

Analizējot pedagogu un skolēnu atsauksmes, pedagogi vēlreiz guva apstiprinājumu tam, ka mācību stundām pēc iespējas biežāk ir “jāiziet no skolas telpām”. Projektā sniegtās iespējas ļāva skolēniem, kuriem finansiālu apsvērumu dēļ ir sarežģīti apmeklēt kultūras pasākumus, saņemt šādu iespēju. Grūtības? Reizēm problemātiski noorganizēt pavadošās personas lielam klases kolektīvam, daudzi pasākumi nebūtu iespējami bez vecāku līdzfinansējuma, ļoti dārgas ir autobusu īres maksas.

Ne tikai vecāki un pedagogi, bet arī skolēni atzina, ka projekts bija interesants un daudz no iegūtā pēc tam var izmantot mācību procesā.