Plāno piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus Bērnu slimnīcas medmāsām un Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem

13. Septembris, 2018

Trešdien, 12. septembrī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti atbalstīja grozījumu projektu Rīgas domes saistošajos noteikumos, kas paplašina atlaižu saņēmēju loku pilsētas sabiedriskajā transportā.


Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā plānots piešķirt valsts kapitālsabiedrības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) medicīnas māsām un māsu palīgiem, kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas. Atvieglojumus arī noteiks Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem, kuriem darba pienākumu pildīšanai nepieciešama regulāra pārvietošanās pilsētas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību aizsardzību, un kuriem noteikts normālais darba laiks.

Analoģiskus atvieglojumus saņem ārstniecības procesā iesaistītas personas, kas strādā Rīgas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās. Atbildīgās amatpersonas komitejas deputātiem norādīja, ka minētie BKUS darbinieki saņem zemu atalgojumu, viņiem ir pagarinātas darba stundas, kā arī slimnīcā trūkst darbinieku, kas strādā šajā profesijā. Tādēļ ļoti būtiski esot sniegt šiem darbiniekiem atbalstu kaut šādā veidā.

Savukārt Rīgas bāriņtiesas amatpersonas un darbinieki veic sociālu funkciju un tiešie darba pienākumi ir saistīti ar pārvietošanos pilsētas administratīvajā teritorijā, tādēļ, pēc komitejas deputātu domām, ir pamats viņiem piešķirt braukšanas maksas atvieglojumus.

Braukšanas maksas atvieglojumu plānots noteikt 28 eiro apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša darba dienām. Tādējādi abonementa būs 12 eiro, pilna šī abonementa cena mēnesim ir 40 eiro.

Par grozījumiem Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” vēl lems Rīgas domes sēdē.